Een groot deel van de wereldwijde klimaatrisico’s doen zich voor in stedelijke gebieden. Steden zijn kwetsbaar vanwege de hoge bevolkingsdichtheid en de infrastructuur. Bovendien hebben stedelijke gebieden hun eigen klimaat, waarbij klimaat extremen zoals overmatige hitte en overstromingen worden versterkt. Onlangs hebben we aangetoond dat steden, vanwege het hitte-eilandeffect, twee keer zoveel hittegolfdagen hebben dan hun landelijke omgeving. Het UrbClim-model ontwikkeld door VITO, is uniek omdat het lange perioden aan hoge ruimtelijke resolutie (~ 100 m) en tegen aanvaardbare rekenkosten kan simuleren, zonder aan nauwkeurigheid in te boeten.

Uw uitdagingen

Evaluatie van het stedelijk klimaat voor een volledig stedelijk gebied
Ontwikkeling van stedelijke adaptatiestrategieën en actieplannen gebaseerd op klimaatdata om wetenschappelijk onderbouwde beslissingen te nemen
Het vergroten van de bewustwording van de effecten van klimaatverandering in stedelijke gebieden

Belangrijke toepassingen

  • Stedelijke klimaat evaluaties leveren lokale beleidsmakers een objectieve beoordeling over de aanwezigheid en de intensiteit van de stedelijke warmte-eiland in hun stad.
  • Stedelijke klimaat kortetermijn voorspellingen leveren dagelijkse voorspellingen over de hitte-stress condities in uw stad.
  • Toekomstige klimaat prognoses om te ontdekken hoe wereldwijde klimaatverandering individuele steden beïnvloedt.
  • Scenario's en effectbeoordelingen om te ontdekken hoe blauw/groen maatregelen uw stedelijke klimaat kunnen beïnvloeden.

URBCLIM specificaties

  • Het model lost een reeks vereenvoudigde vergelijkingen op voor de atmosferische grenslaag en bevat gedetailleerde stedelijke oppervlaktefysica.
  • Uurlijkse output van meteorologische parameters(temperatuur, vochtigheid, windsnelheidscomponenten) worden verder gecombineerd of geaggregeerd om bijvoorbeeld het aantal warmtegolfdagen of koelingsgraaddagen te berekenen.
  • UrbClim is bijna twee grootte-ordes sneller dan andere traditionele stedelijke atmosferische mesoschaal modellen. Het is een van de weinige modellen wereldwijd dat in staat is om verschillende simulaties voor lange periodes (tientallen jaren), genest in een geheel van grootschalige klimaatmodellen, uit te voeren. Dit is relevant voor het genereren van de juiste lokale klimaatstatistieken, inclusief een onzekerheidsbereik.
  • Het model is uitgebreid gevalideerd voor verschillende Europese steden (Antwerpen, Almada, Athene, Barcelona, Berlijn, Bilbao, Brussel, Gent, Londen, Parijs, Skopje).
  • Voor meer informatie over het UrbClim-model: De Ridder, K., D. Lauwaet, and B. Maiheu, 2015. UrbClim – a fast urban boundary layer climate model. Urban Climate, 12, 21-48.

Referenties

Het UrbClim-model is het resultaat van langdurige ontwikkeling. Het model wordt met succes in veel steden over de hele wereld gebruikt (Almada, Antwerpen, Barcelona, Berlijn, Bern, Bilbao, Brussel, Delhi, Gent, Hasselt, Londen, Parijs, Praque, Rome, Skopje, Tilburg en Wenen). UrbClim wordt ook gebruikt in verschillende projecten voor lokale, regionale, nationale en internationale organisaties.

+32 14 33 67 47