MOL - Het water van de Put van Rauw in Mol is mogelijk een goede bron voor drinkwaterproductie. Om een gedetailleerd zicht te krijgen op de haalbaarheid van een permanente drinkwaterproductie plaatsten we samen met waterbedrijf Pidpa een pilootzuivering die een jaar lang het water zal zuiveren.

Proefopstelling

Via een ondergrondse leiding wordt water van Rauw Noord (palend aan de Put van Rauw) naar de pilootzuiveringsinstallatie gepompt, waar het gedurende een jaar gezuiverd wordt tot drinkwater. Om de impact op de omgeving te beperken gebeuren de testen voor drinkwaterproductie in een pilootzuiveringscontainer aan de groeve Blauwe Kei.

Met deze piloottesten krijgen we zicht op de seizoensinvloeden en bepalen we welke zuiveringsstappen nodig zijn om van het water van Rauw drinkwater te maken. De pilootcontainer bevat onder meer membraanzuivering en actieve koolfiltratie.

De piloottesten lopen nog tot februari 2025. Als de resultaten gunstig zijn, overweegt Pidpa in een volgende fase het water van Rauw op grotere schaal in te zetten voor drinkwaterproductie.

Vlaanderen WaterProof

De plannen voor de Put van Rauw passen in het project ‘Vlaanderen WaterProof’. Dat is één van de grote trajecten van het Vlaamse Blue Deal-programma dat de strijd aanbindt tegen waterschaarste en droogte.

Om de waterzekerheid in de Antwerpse Kempen tijdens periodes van langdurige droogte te verbeteren, wil Vlaanderen WaterProof slimme waterbuffering realiseren in de zandwinningsputten Rauw (Mol) en Donk (Dessel). Deze plassen noemen we de ‘KlimaatPlassen’.

Dagelijks stroomt een aanzienlijk volume van het water van de Put van Rauw via de Kanaalplas naar het Kanaal Dessel-Kwaadmechelen en gaat vervolgens richting zee. De piloottesten zullen uitwijzen of het overloopwater een alternatieve bron voor drinkwaterproductie kan worden.

Belang van waterbuffering

Klimaatverandering zorgt alsmaar vaker voor langere perioden van droogte, afgewisseld met hevige regenbuien. De beperkte aanvulling van het grondwater – mede door de focus op het snel afvoeren van het water - in combinatie met de grote vraag naar grondwater in periodes van droogte verhoogt de druk op ons grondwatersysteem.

Daarom is het noodzakelijk te zoeken naar alternatieve waterbronnen en buffers, ook in de regio Mol-Dessel.
 

Lees meer over de KlimaatPlassen en Vlaanderen WaterProof op:

Contact:
+32 14 33 67 95