Niamey, de hoofdstad van Niger is een van de warmste plekken op aarde en kent bovendien een ongekende bevolkingsgroei. Het is dus bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. In het Niamey Climate Forest Project werkte VITO samen met andere partners aan een effectieve strategie tegen hittestress met een wetenschappelijk onderbouwde boomplantcampagne en een slimme financiering.

Het Niamey Climate Forest-project is Niameys hoop in tijden van klimaatverandering. Omdat financiële beperkingen en technische obstakels lokale boomplantacties belemmerden, werd het Niamey Climate Forest project opgezet. Een strategische aanpak gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en capaciteitsopbouw in combinatie met nieuwe financieringsmechanismen maken daarbij het verschil.

Microklimaatmodellen

VITO gebruikte zijn stedelijke microklimaatmodellen om de cruciale rol van stedelijke groene infrastructuur als middel om de gevaren van de klimaatverandering te verzachten. “Door wetenschappelijk robuust en overtuigend bewijs te produceren dat voor iedereen toegankelijk was, zorgde het project voor brede steun bij iedereen die mee instaat voor de stadsplanning en ontwikkelingsstrategieën van Niamey” vertelt Nele Veldeman, projectcoördinator en onderzoeker bij VITO.

Monitoring voor meer betrokkenheid

Daarnaast trainden de projectpartners lokale organisaties in microklimatologische monitoring. Zij brachten het stadsklimaat in kaart met behulp van geavanceerde maar gebruiksvriendelijke apparaten zoals Wet Bulb Globe Temperature meters (hittestress), thermische camera's en bodemvochtsensoren. Uit de resultaten bleek het sterk verkoelende effect van het aanplanten van bomen. Door de lokale gemeenschap de kennis en de benodigde instrumenten te bieden om het effect van stedelijk groen effectief te beoordelen en tegelijk de bomen te verzorgen, bevorderde het project de betrokkenheid onder de bewoners.

Carbon credits

Tegelijk onderzocht het project hoeveel koolstof stadsbomen kunnen opslaan en hoe we dit konden vermarkten in zogenaamde carbon credits. Deze innovatieve aanpak stimuleert niet alleen het planten van bomen, maar benadrukt ook de economische voordelen van het investeren in groene infrastructuur. De samengebrachte wetenschappelijke bewijzen van de impact van het planten van stadsbomen als klimaatadaptatiemaatregel werden vervolgens gebruikt bij het aanvragen voor ondersteuning van internationale klimaatfinancieringsprogramma's.

“Door af te stemmen op de mondiale klimaatdoelstellingen en de tastbare voordelen van investeren in stedelijke groene infrastructuur aan te tonen, slaagt Niamey erin de financiering van de versnelde aanplant van bomen veilig te stellen en zo de klimaatbestendigheid van de hele stad te verbeteren”, besluit Nele Veldeman.

Dit project wordt gefinancierd door Internationale Klimaatfinanciering van de Vlaamse Overheid en eigen financiering van projectpartners.

www.klimaatactieprogramma.be

Contact:
+32 14 33 67 46