Water is niet gratuit. Dat weten ook steeds meer bedrijven. Niet alleen de klimaatdoelstellingen maar vooral een groter dreigend tekort aan water doet bedrijven meer over water nadenken. Tijdens het productieproces wordt water vaak slechts eenmalig gebruikt. Dat kan in veel gevallen opnieuw gezuiverd en ingezet worden. VITO heeft het Antwerpse milieu-ingenieursbureau Nuoro onder de arm genomen om een reeks pilootwaterzuiveringsinstallaties te ontwerpen die een meer duurzame en circulaire watertoekomst in Vlaanderen verzekeren.

De effecten van klimaatverandering en menselijke activiteiten hebben een impact op de kwaliteit en de beschikbaarheid van zoet water. Daar is iedereen ondertussen van overtuigd. Vooral Vlaanderen, met zijn hoge bevolkingsdichtheid en waterintensieve industriële en landbouwactiviteiten, staat voor een grote uitdaging. Er is dan ook dringend actie nodig. Via de Blue Deal zet Vlaanderen hard in op waterwinst.

Om een robuust watersysteem te garanderen, moeten we kiezen voor een circulair model. Daarbij wordt water dat al ingezet is, behandeld om opnieuw te gebruiken. Ook alternatieve waterbronnen, zoals regenwater en grondwater, kunnen deel van de oplossing zijn. Door de zuivering verbetert ook de kwaliteit van grondwater, oppervlaktewater en drinkwater.

PFAS, pesticiden, geneesmiddelen en antibiotica: de lijst van verontreinigende stoffen die de gezondheid en het milieu bedreigen is eindeloos. Positief is dat er een waaier van technologische oplossingen beschikbaar is om deze uitdagingen aan te pakken en dat Vlaanderen op het gebied van waterbehandeling aan de spits staat van technologische innovatie.

State of the art proefinstallaties in vijf containers

Via de WaterKlimaatHub investeert VITO nu in verschillende state of the art proefinstallaties voor waterbehandeling die op het terrein zelf uitgetest kunnen worden. De installaties worden in vijf containers ondergebracht. De gebruikte technologieën moeten toelaten om specifieke verontreinigingen te verwijderen en de gewenste waterkwaliteit te bereiken.

De eenheden zullen gebruikt proceswater en het zogenaamde bio-effluent van huishoudelijke en industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties en regenwater verder behandelen en opwaarderen. De containers kunnen in verschillende combinaties geschakeld of individueel ingezet worden. Op die manier krijgen geïnteresseerden een duidelijk beeld van de best beschikbare technieken die tegemoet komen aan hun vraag naar waterzuivering.

“Een vloot van modulaire en flexibele waterbehandelingspilots zal ons onderzoek op het gebied van circulair watergebruik versnellen. Als VITO hebben wij alle expertise in huis maar voelden wij de nood aan een partner die over de vereiste technische knowhow beschikte om dit project mee te realiseren. Vandaar dat we dit project samen met Nuoro uitwerken”, zegt Karen Vanderstraeten, business development manager water and industry.

De technologieën die in de containers worden ondergebracht zijn multifiltratie, actieve koolfiltratie, ultrafiltratie, omgekeerde osmose, directe nanofiltratie en UV-desinfectie. Elk initiatief dat nood heeft aan meer inzicht in zijn waterzuiveringssysteem kan een beroep doen op VITO om een of meerdere containers tijdelijk op de eigen site op te stellen en de verschillende technologieën uit te testen.

Momenteel is de gedetailleerde engineering aan de gang, om begin 2023 te starten met de constructie. De eerste ingebruikname is gepland voor de zomer van 2023.

Contact:
+32 14 33 55 49