De WaterKlimaatHub is een onderzoeks- en innovatiehub met als belangrijkste opdracht  de implementatie van oplossingen voor de huidige en toekomstige wateruitdagingen te versnellen.

met de steun van

Over de WaterKlimaatHub

De WaterKlimaatHub in Oostende is een regionale afdeling van het kenniscentrum VITO. De hub werd  in 2021 op vraag van Vlaams minister van Economie, Landbouw en Innovatie Hilde Crevits opgestart. De opdracht kadert in de Blue Deal, het Vlaamse programma dat ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer wil maken. Wat helemaal in lijn ligt met de Vlaamse innovatieagenda Water, een initiatief dat gefaciliteerd wordt door Vlakwa.
VITO investeert via de WaterKlimaatHub in de uitbouw van waterexpertise en infrastructuur en legt bruggen naar de bestaande VITO kennisdomeinen rond landgebruik, chemie, materialen en energie. 

Toepassingsgebieden

De wateruitdagingen vragen niet alleen een technologische versnelling. Ook op sociaal en economisch vlak zijn vernieuwende initiatieven nodig.  Om deze missiegedreven aanpak mogelijk te maken, werken we met wetenschappers, beleidsmakers, industrie en de samenleving samen, volgens het zogenaamde quadruple helix-model.
Met de WaterKlimaatHub willen we bedrijven en overheden weerbaar maken zodat zij het waterrisico beter kunnen opvangen. Water is niet langer ‘gratuit’, de permanente beschikbaarheid van water is noodzakelijk in een gezond economisch weefsel.
De klimaatverandering is een feit en alleen een holistische aanpak zet ons op weg naar oplossingen.  Want het waterprobleem stopt niet aan de grens van een bedrijf, een perceel of een gemeente. Samenwerken over de grenzen heen is noodzakelijk om ons duurzaam aan te passen aan de klimaatverandering.

  • Ken de vervuilers: we willen vat krijgen op de herkomst van polluenten in ons water en de manier waarop we ze er uit kunnen weren of verwijderen. 
  • Doe meer met minder water: als we een duidelijk zicht hebben op de vraag en het aanbod, zal de balans meer in evenwicht zijn. Op basis daarvan willen we werken aan  efficiënte en adaptieve processen, circulaire concepten, duurzame sites en regionale symbiose.
  • De waarde van water, het ecosysteem en de burger: in de WaterKlimaatHub ontwikkelen we methodologieën en tools om de waarde van water en de impact op natuur en mens te kwantificeren. De burger maakt deel uit van dit proces en wordt er dan ook bij betrokken. 
  • Water en energie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: de watersector heeft energie nodig en water is een kritische component in de energietransitie. Daarom hebben we slimme koppelingen en hybride businessmodellen nodig die rekening houden met die hefboomfunctie.

Als we willen innoveren, dan hebben we ‘digitaalwater nodig: sensoren voor waterkwaliteit en -kwantiteit, simulatiemodellen…  Nieuwe sleuteltechnologieën op het vlak van databeheer, artificiële intelligentie en digital twins laten ons toe om gerichter actie te ondernemen. Zo verbinden we technologie met de samenleving.

Partners

De VITO WaterKlimaatHub helpt de sprong te maken van fundamenteel onderzoek naar toegepaste oplossingen. Hiervoor bouwen we aan partnerschappen en werken we actief samen met open innovators.

CAPTURE: strategische samenwerking uitbouw pijplijn Water
VEG-i-TEC: delen van apparatuur en expertise in piloothal Veg-i-tec
Vlakwa: deelname transitieteam H2050 gericht op opmaak innovatieagenda Water
CIW: deelname platformwerking Onderzoek, innovatie en Digitalisering
Water4all: Europees partnerschap met focus op science/policy interface, living labs en internationalisering
EnergyVille: slimme energienetwerken en energieopslag
Bluebridge: innovatiecentrum en incubator

Heb je nog vragen over de WaterKlimaatHub?

Onze wetenschappelijke en technische experten staan voor je klaar.

Stuur ons gerust een mailtje via waterklimaathub@vito.be