Om het renovatietempo verder op te drijven, zet de Vlaamse regering in op een digitale wijkrenovatietool. Met deze tool kunnen de renovatienoden van hele wijken in één keer digitaal in kaart worden gebracht. Daarna kan dan per woning een specifiek advies gegeven worden dat gekoppeld is aan gewaarborgde opvolging. De tool zal draaien op een nieuw digitaal platform dat zal worden ontwikkeld door VITO/EnergyVille in opdracht van de Vlaamse Regering.

De opwarming van het klimaat enerzijds, en de energiecrisis anderzijds, creëren de noodzaak om ons verouderde woningpatrimonium versneld te renoveren. Vlaams minister Bart Somers ontwikkelde mede daarom het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP), waarbinnen een belangrijke focus ligt op collectieve renovaties. Binnen dit pact verbonden de deelnemende lokale besturen zich aan het organiseren van klimaattafels die burgers samenbrengen rond de energetische transformatie van hun wijk.

Een grote drempel om te renoveren is de tijd en moeite die het kost om alles uit te zoeken. Ik wil mensen en buurten maximaal ontzorgen door collectieve trajecten op te starten en zo de renovatiegolf op te schalen. Met de klimaattafels en de wijkrenovatietool kunnen lokale besturen burger per burger, buurt per buurt aan de slag. Klimaattafels brengen buurten samen en zorgen dat burgers samen een renovatietraject kunnen uittekenen. De wijkrenovatietool zal zorgen voor op maat gemaakte renovatietrajecten voor elke woning van een wijk gekoppeld aan een kosten-baten analyse. Dit zorgt voor een versnelde uitvoering en lagere kosten.

Bart Somers
Minister van Binnenlands Bestuur

De wijkrenovatietool zal draaien op een digitaal platform dat wordt ontwikkeld door EnergyVille / VITO, maximaal gebruik makende van bestaande Digital Twin bouwstenen en standaarden. De tool maakt via dit platform gebruik van data over het woningbestand en publieke databronnen. Daarbovenop kan men simuleren welke schaalvoordelen kunnen worden gegenereerd door een collectieve aanpak. 

Het is duidelijk dat de collectieve wijkrenovaties een enorm potentieel bieden voor de Vlaming. Digitalisering kan hier een enorme boost aan geven. Daarvoor is er nog nood aan samenwerking, onderzoek en innovatie. Vlaanderen staat aan de Europese top rond innovatie, waardoor we een Vlaamse kennisinstelling zoals EnergyVille / VITO kunnen inzetten om deze ontwikkelingen te versnellen. Dit zorgt ervoor dat we lokale besturen én de Vlamingen sneller kunnen helpen om hun huizen te renoveren voor meer comfort en lagere energiekosten.

Jo Brouns
Vlaams Minister van Innovatie

De uitdaging om onze Vlaamse woningen en wijken klimaatneutraal te maken is enorm. Met de Digitale Twin kunnen we het verschil maken door alle beschikbare data te ontsluiten en beschikbaar te maken voor het ecosysteem aan actoren in de renovatiesector – van energie auditors tot aannemers, en van IT software bedrijven tot ESCo’s. Dit moet toelaten om nog sneller via slimme algoritmes accurate adviezen te bekomen voor individuele woningen en collectieve oplossingen. Hierdoor wordt een renovatietraject efficiënter en sneller voor iedereen: burger, lokale overheden en bedrijven.

Dirk Fransaer
Managing Director VITO

Daarnaast kunnen de Energiehuizen ook data aanleveren. In eerste instantie zal de tool gebruikt worden door lokale besturen en de Energiehuizen. Zij zullen in verschillende wijken een analyse maken over hoeveel een renovatietraject kost, wat het opbrengt, en burgers informeren. Door een samenwerking tussen lokale besturen, de Energiehuizen en hun partners kan de opvolging van deze trajecten worden gewaarborgd.

Vlaanderen heeft de op een na beste renovatiestrategie van Europa. In de huidige structurele energiecrisis kiest de Vlaamse regering dan ook voor een structurele oplossing. We stimuleren mensen met de Mijn Verbouwpremie en de renteloze Mijn Verbouwlening om hun woning te isoleren en te renoveren. Zo zal de Vlaming op lange termijn zijn energiefactuur zien dalen. Deze nieuwe tool zal helpen die renovatiestrategie optimaal op kruissnelheid te brengen.

Zuhal Demir
Vlaams Minister van Energie

Meer weten

Ontdek meer over de wijkrenovatietool Digital Twin.

Contact:
+32 14 33 51 41