Om het renovatietempo in Vlaanderen verder op te krikken en om een helder renovatietraject te bieden aan burgers, wordt een ‘Wijkrenovatietool’ ter beschikking gesteld aan lokale besturen en hun partners. De Digital Twin Wijkrenovatietool zal de meest accurate en betrouwbare databronnen combineren met de best beschikbare instrumenten en analyses om collectieve renovatietrajecten datagestuurd te concretiseren en op te volgen tot en met de uitvoering. In combinatie met simulatietools en algoritmes van VITO/EnergyVille zal deze tool gebruikt worden om de meest geschikte renovatie- en decarbonisatiestrategie te bepalen.

01-01-2023 - 30-06-2024
Vlaamse overheid

Dankzij de toolchain die in dit project wordt ontwikkeld, kunnen niet alleen de renovatiebehoeften van hele wijken in één keer digitaal in kaart worden gebracht, maar worden ook kansen voor collectieve trajecten voor zowel verwarming als isolatie in kaart gebracht. Dit specifieke advies wordt dan vertaald in een strategie voor elke individuele woning waarbij het Energiehuis een centrale rol opneemt tussen de stad of gemeente, de bewoner en eventuele uitvoerders van de renovatiewerkzaamheden.