Een groot bedrijf waar het regenwater met honderden liters tegelijk van het dak via de regenpijp in het riool verdwijnt. Een wasserij in dezelfde buurt probeert zo duurzaam mogelijk water in te zetten, maar moet bij droogte toch een beroep doen op kraanwater. Hoe mooi zou het zijn als die wasserij het verloren hemelwater van het grote bedrijf kon inzetten om samen winst te halen uit water. Met de WaterAtlas, die VITO vanuit het project Vlaanderen WaterProof vandaag voorstelt, vindt de wasserij in een oogopslag welke bedrijven in haar buurt kunnen meewerken aan een duurzame oplossing voor haar waternood. Zo realiseren we opnieuw een deeltje van de Blue Deal-ambitie van minister Zuhal Demir om de waterkringlopen verder te sluiten.

De WaterAtlas is een interactieve kaartentool van Vlaanderen die professionelen, maar bij uitbreiding iedereen, gratis kunnen raadplegen en die inzicht geeft in het potentieel van verschillende alternatieve waterbronnen. Op wateratlas.be maken kaarten de match tussen een lokale alternatieve waterbron en een lokale watervraag. Deze duurzame waterbronnen kunnen zowel grootschalig hemelwateropvang zijn als behandeld afvalwater. De lokale watervraag kan zowel gaan over huishoudens, bedrijven als landbouw.
 
Een mooi voorbeeld is de industrie in de groenten- en fruitstreek. Die biedt een enorm potentieel om gezuiverd industrieel afvalwater of hemelwater een nieuwe bestemming te geven voor irrigatie in de nabije land- of tuinbouw. Iedereen kan in zijn eigen regio nagaan waar er grote vraag is en een groot aanbod, en of die op elkaar af te stemmen zijn.

Wie, wat, hoeveel

Wie de WaterAtlas raadpleegt, krijgt meteen ook alle achtergrondgegevens. Je ziet niet alleen waar exact de alternatieve waterbronnen zich bevinden, maar ook wie er in de buurt water nodig heeft. Concrete cijfers schatten in hoeveel hemelwater elke industriële site potentieel kan opvangen of hoeveel irrigatiewater elk land- of tuinbouwperceel nodig heeft.

De WaterAtlas maakt op die manier voor het eerst deze ruimtelijke data op een publiek platform beschikbaar. Zo brengen we duidelijk in beeld waar in droge periodes water beschikbaar kan zijn. Op die manier versnelt de WaterAtlas de transitie naar een klimaatrobuust Vlaanderen en steunt het vele lokale projecten.

“Als we ons willen wapenen tegen droge periodes – zoals we die de afgelopen jaren verschillende keren al hebben moeten meemaken – is een proactief beleid noodzakelijk. Met de Blue Deal willen we dit soort initiatieven dan ook heel hard ondersteunen. Door vraag en aanbod duidelijk in beeld te brengen kunnen we er ons beter tegen wapenen. De WaterAtlas is dan ook een initiatief dat nuttig is voor elke Vlaming, voor elk Vlaams bedrijf en voor elke Vlaamse stad of gemeente", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

De WaterAtlas werd ontwikkeld binnen het Blue Deal project Vlaanderen WaterProof op vraag van Vlaams minister Zuhal Demir en werd door VITO met partners uitgewerkt op basis van feedback van waterbeheerders, ruimtelijke planners en organisaties concrete waterprojecten uitrollen. 

Contact:
+32 14 33 68 93