Ons onderzoek richt zich op duurzame technologieën zoals gezondheid en het milieu, duurzame energie, materialen, teledetectie, water- en luchtkwaliteit en chemie. Smart grids, intensief hergebruik van hulpbronnen, een biogebaseerde economie: al deze ontwikkelingen vereisen nieuwe en betere duurzame technologieën, maar ook een andere denkwijze. Zo’n transitie is de bindende factor tussen de vijf onderzoeksprogramma’s.

VITO startte in 2014 met een verkenning van de markt in  het Midden-Oosten, en richtte lokale afdelingen op: in 2016 in Qatar en in 2018 in de Verenigde Arabische Emiraten.

Voorbeelden van projecten die momenteel lopen

 • Ontwikkeling van een webgebaseerd 3D-model voor efficiënt gebruik van energie en water - in opdracht van de Gulf Organization for Research and Development (GORD)
 • Onderzoeksproject over het verbeteren van de luchtkwaliteit in binnenruimten in Qatar. Onze partner is het Environmental Studies Center (Qatar University). Het project is gegund door het Qatar National Research Fund (QNRF) in het kader van het National Priorities Research Program (NPRP).
 • Voor fabrikanten van constructiematerialen ontwikkelen we milieuverklaringen voor producten op basis van het Gulf Green Mark. Dit keurmerk is ontwikkeld door de GORD als onderdeel van het Gulf Sustainability Assesment System (GSAS) voor gebouwen.
 • Iflexis-software voor de verwerking van netvlies-scans met het Al Ahli-ziekenhuis. De Iflexis-software genereert waardevolle informatie over diabetes op basis van netvlies-scans van patiënten.
 • We werken samen met de Qatar General Electricity and Water Corporation (Kahramaa) aan de ontwikkeling van een onderwaterdrone die de kwaliteit van het drinkwater in megareservoirs gaat bewaken. Dit project wordt eveneens gefinancierd via het NPRP.

VITO HEEFT STRATEGISCHE OVEREENKOMSTEN GETEKEND MET BELANGRIJKE PARTNERS in het Midden-Oosten

 • Het Ministerie van Economie van de VAE
 • Qatar Biobank (QBB) en Weil Cornell University
 • TASMU: initiatief opgezet door Ministerie van Transport en Communicatie om Qatar te laten evolueren tot een smart nation
 • Ministerie van Gemeentezaken en Landbouw van Qatar
 • Qatar Energy and Environment Research Institute (QEERI)

Contact

  Alejandro Bru García
CEO VITO Middle East LLC
alejandro.brugarcia@vito.be
Qatar : +974 3077 1814

Hafeez Rehman
CEO VITO Arabia
Science and Technology Consultancy LLC
hafeez.rehman@vito.be
UAE        +971 56 39 72127
OMAN   +968 9866 6809
Belgium +32 491 27 20 54

 

Specifiek onderzoek en technologie voor het Midden-Oosten

Luchtkwaliteitsbeheer

Een frisse wind

Steeds vaker stellen wij de kwaliteit van de lucht die wij in huizen, scholen, kantoren en steden inademen ter discussie. Onze zorgen over de bevindingen leiden ons tot de volgende vraag: hoe verbeteren wij deze?

Veel plekken op aarde – met name stedelijke gebieden en bepaalde regionale ‘hotspots’ – voldoen niet aan de internationale normen voor een gezonde luchtkwaliteit. Maar wij kunnen dit probleem niet efficiënt aanpakken zonder eerst vast te stellen wat de bronnen van de vervuiling zijn en hoe deze zich verspreidt. VITO maakt gebruik van een groot aantal analysemethoden en instrumenten om vervuilingsniveaus en -bronnen te kwantificeren en te kwalificeren. Onze kennis en technologie stelt ons in staat nationale en lokale overheden te adviseren. Deze gebruiken de VITO-modellen om het binnen- en buitenmilieu te verbeteren, zodat de luchtvervuiling binnen de internationale normen blijft.

Ons werk m.b.t. luchtkwaliteitsbeheer omvat:

 • diffusieve bemonstering van binnen- en buitenluchtkwaliteit
 • dagelijkse luchtkwaliteitsvoorspellingen
 • kaarten met hoge resolutie
 • modelvalidatietools
 • beheerdashboards

Waterbeheer en ontzouting

Smart water

Schoon, vers water is essentieel voor al het leven op aarde. Een duurzame samenleving dient daarom de kwaliteit van zowel oppervlaktewater (zoals rivieren en meren) als grondwater te bewaken en te behouden – vanuit een chemisch, ecologisch en kwantitatief perspectief.

Voor ons wordt een goede waterkwaliteit steeds belangrijker. Dit gaat gepaard met een behoefte aan slim waterbeheer en modellerings- en bewakingstechnieken die veranderingen en problemen detecteren, ons inzicht verbeteren en aanpassingsmaatregelen verifiëren. Het onderzoek en de expertise van VITO maken effectief waterbeheer mogelijk, waarbij onze klanten niet alleen worden geholpen bij het identificeren, kwantificeren en beheren van natuurlijke waterbronnen, maar ook bij de efficiënte en duurzame behandeling van vers water en afvalwater. De ontwikkeling van een grootschalige waterzuiveringsinstallatie start met het verzamelen van hydrogeologische gegevens. VITO helpt klanten het aantal, de locatie en diepte van de putten te bepalen die nodig zijn om de totale aanvoer te kunnen leveren.

VITO richt zich op innovatieve scheidingstechnologie. Wij richten ons op het concentreren van stromen, het afscheiden en isoleren van componenten en het creëren van kapitaal uit organische of anorganische materialen, en werken met alle aspecten van industrieel watergebruik (voedingswater, afvalwater en processtromen). Ons werk omvat alternatieve waterbronnen, hergebruik van waterige stromen, optimalisatie van waterige stromen binnen processen, waardecreatie voor end-of-pipe of zijstromen en koppeling van water en energie.

Dankzij ons onderzoek hebben wij ook capacitieve de-ionisatie (CDI), een nieuw alternatief voor ontzouting via conventionele ionenuitwisseling (IEX), kunnen testen. CDI is een proces waarbij geen extra chemicaliën nodig zijn en weinig energie wordt verbruikt, dat 95% van het natrium en kalium verwijdert. VITO biedt onafhankelijk onderzoek van lab- tot pilot-schaal. Wij ondersteunen u tot de volledige verwezenlijking. Wij hebben een multidisciplinair team en ultramoderne infrastructuur, versterkt door technisch-economische haalbaarheidsstudies en analyses.

Teledetectie en RPAS

Een nieuwe kijk op de wereld

Het gebruik van ‘Remotely Piloted Aircraft Systems’ (RPAS) – of drones – heeft ons een krachtige nieuwe methode gegeven om gegevens te verzamelen, en de technologie m.b.t. het gebruik ervan is de laatste jaren enorm verbeterd.

VITO gebruikt drones om informatie te verzamelen vanuit hun gezichtspunt in de lucht. Deze ‘teledetectie-technologie’ helpt bij stedelijke ontwikkeling, waterkwaliteit, luchtvervuiling, voedselzekerheid, precisielandbouw, rampenbestrijding en vele andere onderwerpen. VITO Teledetectie rust haar drones uit met een groot aantal instrumenten, afhankelijk van de specifieke toepassing en de klantbehoefte. Wij zijn experts in ‘aircraft-sensor integration’, waardoor wij compacte camera’s, thermische camera’s, complexe hyperspectrale camera’s of meetinstrumenten voor luchtkwaliteit kunnen inbouwen. De verzamelde gegevens en informatie kunnen ofwel worden opgeslagen ofwel worden verzonden en verwerkt voor de klant. De experts van VITO helpen ook de verzamelde gegevens te verwerken tot bruikbare informatie of kaarten voor eindgebruikers, waardoor deze eenvoudiger te interpreteren zijn.

 

Gezondheid en de retina camera

Het oog als venster van het hart en de hersenen

Door in iemands ogen te kijken kun je veel leren over die persoon. Netvliesfotografie heeft nu hierin een verdere stap gezet, waardoor doctoren eerder diagnoses kunnen geven op basis van de conditie van de in het netvlies zichtbare bloedvaten.

Via netvliesfoto’s weten we binnenkort letterlijk in één oogopslag hoe gezond een patiënt is. Met de technologie van VITO kunnen de kleinste bloedvaten in ons lichaam, ook wel haarvaten genoemd, worden gevisualiseerd en geïnterpreteerd. Deze bloedvaten vertonen grote overeenkomsten met de centrale bloedsomloop en de bloedvaten in de hersenen. Veranderingen in de dikte en het patroon van bloedvaten worden gezien als vroege indicatoren voor de ontwikkeling of progressie van ziektes. De kans op hoge bloeddruk, een belangrijke factor bij hartziektes, kan daarom door analyse van een netvliesfoto en zonder invasieve ingrepen in de bloedvaten van onze netvliezen worden gedetecteerd. De analyse van de foto kan ook worden gebruikt om te controleren op diabetes en dementie. Naarmate de levensverwachting toeneemt, samen met de noodzaak voor steeds meer geavanceerde en gepersonaliseerde zorg, is netvliesfotografie een goed voorbeeld van de technologische ontwikkelingen die bedrijven zoals VITO binnen de gezondheidszorg realiseren.

3D Filament Disposal (3DFD)

Een katalysator voor verandering

Katalyse is essentieel voor duurzame chemie. Maar de katalysatoren die in het algemeen worden geproduceerd voor industriële processen zijn niet zo efficiënt als ze zouden kunnen zijn…

Het probleem met de meeste bestaande katalysatorbedden is dat deze niet zijn ontworpen om de veranderende temperatuur- en drukcondities waarin zij werken te weerstaan. Onderzoek van VITO heeft ons in staat gesteld onze innovatieve 3DFD-technologie (Three-Dimensional Filament Deposition) te ontwikkelen, waarbij we dunne filamenten van metaal of keramiek printen en vervolgens een slim ontwerp voor het poreuze dragermateriaal creëren. Dit betekent dat de eigenschappen van de katalysator voor elke reactie geoptimaliseerd worden. De vezeldikte, afstand tussen vezels en stapeling zijn op maat gemaakt, zodat wij veel efficiëntere katalysatormaterialen kunnen creëren dan conventionele additieve productietechnologieën die gebruikmaken van een poederbed met gelokaliseerd smelten/sinteren. VITO heeft niet alleen de technologie ontwikkeld, maar ontwerpt en produceert ook de katalysatoren zelf, die dan via onze test- en optimalisatiediensten verder worden verbeterd.

Schone energie

De kracht van slim denken

Het energielandschap verandert snel. Door de snelle uitputting van onze fossiele brandstofreserves, gecombineerd met een groeiende vraag van een toenemende wereldbevolking, staat de lange-termijnduurzaamheid van energie nu hoog op de agenda van bedrijven en overheden over de hele wereld.

VITO heeft diepgaande kennis van energietechnologie, energiedistributie, energiesystemen, smart grids en duurzame bouwtechnologieën. Dankzij deze expertise kunnen wij adviseren over de invoering van energie-efficiënte en hernieuwbare energiedoelstellingen, en onze klanten helpen de optimale combinatie van energievoorziening en -vraag voor 2030 en daarna te berekenen. In onze ‘Living Labs’ analyseren we technologieën en dienstenmodellen m.b.t. energie, en kijken we hoe we eindgebruikers kunnen betrekken bij slimme energieprojecten op basis van een uitgebreid overzicht van de beschikbare methoden en gereedschappen. Wij hebben een aantal technologieën bijgedragen ter ondersteuning van duurzame energie. Deze zijn o.a.: goedkope elektroden voor biobrandstofcellen, slimme regelalgoritmen voor apparaten die energie verbruiken, verwarmings-/koelnetwerken van de vierde generatie met intelligente onderstations die het gat tussen netwerk en consument opvullen, en de slimme regeling van elektrische en thermische opslagapparaten voor het verminderen van congestie in elektriciteitsnetwerken.

Smart cities

De steden van de toekomst bouwen

Onze steden verbruiken het merendeel van onze energie – daarom vormt het creëren van energie-efficiënte stedelijke gemeenschappen als specifieke uitdaging een centraal onderdeel van elke duurzame samenleving.

Of het nu gaat om het creëren van nieuwe gebouwen of het renoveren van bestaande constructies, stedenbouwkundigen moeten aan strikte normen voldoen m.b.t. energie-efficiëntie. Ons onderzoek bij VITO (en onze joint venture EnergyVille) heeft ons de kennis opgeleverd om publieke en particuliere belanghebbenden te ondersteunen bij de transitie naar een energie-efficiënte, koolstofarme en duurzame stedelijke omgeving. Onze nieuwe technologische inzichten, besluitvormingsinstrumenten, beoordelingsmethoden en nieuwe zakelijke modellen worden getest in ‘Living Lab’-gebieden over de hele wereld en worden op maat gemaakt voor onze klanten. Onze expertise m.b.t. slimme steden omvat: slimme stedenbouw, duurzame bouwmaterialen en gebouwen, ontwerp- en modernisatiestrategieën voor energiewijken, slimme energie-infrastructuur (smart grids, slimme meters), opslag van elektriciteit, optimalisatie van thermische energie-installaties (verwarming en koeling) en zelflerende klimaatinstallaties.

Waste management

No time to waste

De manier waarop wij materialen gebruiken is gewoon té lineair. Maar om een ‘circulaire’ economie te realiseren moeten wij leren afval niet als probleem te zien, maar als waardevolle grondstof op zich.

VITO heeft uitgebreide ervaring op het gebied van duurzaam materiaalbeheer. Wij hebben expertise en kennis opgebouwd bij de beoordeling van afvalbeheerbeleid, beleidsinstrumenten en -technieken voor verschillende afvalstromen, zoals vast gemeenteafval, slakken, afval van elektrische en elektronische apparatuur, batterijen, afgedankte voertuigen, bouw- en sloopafval, afgewerkte olie en biologisch afval. Onze onderzoekers zijn o.a. economen, sociologen en ingenieurs met specifieke milieukennis – een multidisciplinair team dat uitdagingen m.b.t. afvalbeleid met een open geest kan benaderen en kan helpen innovatieve oplossingen te realiseren. Hiermee kan VITO ook een reeks diensten aanbieden, o.a.: afvalbeheer, afvalpreventie, efficiëntie van hulpbronnen en materialen, sectorintegratie en groene economie, productie- en consumptiesystemen en chemisch afval.