Preventieve gezondheidszorg zet in op het gezond houden van mensen. En zorgt ervoor dat een aandoening in een vroeg stadium ontdekt en behandeld wordt om erger te voorkomen.  Zo ontwikkelen we bij VITO testmethodes, identificeren we nieuwe biomerkers, voeren we nauwgezette luchtkwaliteitsmetingen uit. En binnenkort openen we een testcentrum voor luchtzuiveringstoestellen.

Een betere binnenluchtkwaliteit ter preventie van aandoeningen en virusoverdracht

Luchtkwaliteit, de bouwschil en het ventilatiesysteem van een gebouw bepalen samen een groot deel van de binnenluchtkwaliteit. Daarnaast wordt die kwaliteit ook mee bepaald door bronnen binnenshuis zoals bouwmaterialen zoals hout, isolatie en vloerbekleding en poetsproducten, verven en lijmen, geurkaarsen...

VITO beschikt over een unieke expertise inzake luchtkwaliteitsmetingen. Onze testlabo’s gebruiken we intensief voor sensorvalidatie. Bijvoorbeeld CO2-meters die aangeven of een binnenomgeving goed verlucht en dus ‘coronaveilig’ is. 

We doen ook efficiëntietesten van industriële luchtzuiverende technieken en van bouwmaterialen die schadelijke stoffen absorberen. Allemaal om voor een betere binnenomgeving te zorgen.

Sensorbox meet binnenluchtkwaliteit

Gaat het om doorgedreven metingen, dan bevat de Sensorbox van VITO verschillende sensoren om de stoffen in de binnenlucht te meten. Deze data gaan naar een centrale server bij VITO die de data diepgaand verwerkt.

Op langere termijn is brede dataverwerking, -vergelijking en -analyse mogelijk en belangrijk. Een Sensorbox brengt het gedrag van bewoners in kaart en kan tips geven om goed te ventileren.

Een sensornetwerk in je stad of bedrijf?

Wil je de luchtkwaliteit in je stad of je bedrijf opvolgen met een sensornetwerk? Onze experten staan voor je klaar.

Kwaliteitsgarantie voor luchtzuiveringstoestellen

Vroeger werd een luchtzuiveringstoestel gezien als luxe. Ondertussen heeft de regelgeving op nieuwbouw en grondige renovatie de nood aan goede luchtzuivering op de kaart gezet. De COVID 19-pandemie heeft die nood nog versterkt.

Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat het verhoogde risico op besmetting in een gesloten ruimte alles te maken heeft met slechte verluchting en ventilatie. Deuren en vensters openen en flink verluchten zijn ideaal, maar niet altijd aangewezen.

Luchtzuiveringstoestellen kunnen een lacune opvullen, maar doen die toestellen wat ze beloven?

Het nieuwe testcentrum van VITO dat in 2022 in gebruik wordt genomen, geeft een objectief en wetenschappelijk antwoord op deze vraag. Er wordt nagegaan of en in welke mate luchtzuiveringstoestellen de lucht effectief zuiveren. We onderzoeken de graad van zuivering, kwantitatief en kwalitatief.

Wil je het rendement van je innovatieve luchtzuiverende technologie bepalen? VITO voert nauwgezette luchtkwaliteitsmetingen uit, traceert bronnen en karakteriseert hotspots. Onze experten staan voor je klaar.

In vitro systeem vervangt dieren bij inhalatietesten

Volgens de Europese wetgeving moet elk product of nevenproduct dat kan ingeademd worden, onderzocht worden op de schadelijkheid voor de mens. Tot nog toe gebeurden die inhalatietesten met grote aantallen proefdieren.

Die testen zijn niet alleen zeer dier-onvriendelijk. Ze vragen ook gespecialiseerde faciliteiten, expertise, tijd en grote financiële middelen. Bovendien zijn de resultaten niet perfect vertaalbaar naar de mens.

Risico's voor mensen in kaart brengen zonder dieren

Het  Air Liquid Interface (ALI) labo van VITO heeft een in vitro systeem dat een alternatief is voor deze in vivo dierproeven. En dat bovendien onmiddellijk vertaalbaar is naar de mens. Het platform laat ook toe om simulaties te doen van de blootstelling aan toxische gassen en nanodeeltjes. Op die manier kunnen we steeds beter in kaart brengen wat de risico’s zijn voor de menselijke gezondheid.

De basis van het ALI-platform zijn levende longcellen die gekweekt worden op een membraan. Ze worden onderaan gevoed door een celcultuurmedium en bovenaan in contact gebracht met potentieel schadelijke, luchtgedragen stofjes.

Op die manier kan onmiddellijk onderzocht worden hoe longcellen reageren op de blootstelling van al dan niet verontreinigde lucht of specifieke chemische stoffen.

Veiligheid en doeltreffendheid van inhaleerbare producten testen

Het ALI-platform kunnen we koppelen aan de PreciseInhale®. Een hoogtechnologisch aerosol generatiesysteem om de veiligheid en de doeltreffendheid van inhaleerbare farmaceutische/biotechproducten te kunnen testen.

Hiermee kan op gecontroleerde en uiterst nauwkeurige wijze een aerosol gegenereerd worden waaraan vervolgens de in vitro humane longcellen worden blootgesteld. Deze combinatie bootst de blootstelling aan ingeademde deeltjes in het menselijk lichaam na.

Voordelen van de PreciseInhale®

Het toestel is flexibel in te zetten, doordat het mogelijk is om via droog poeder, een vernevelde oplossing of commerciële inhalatoren (DPI, MDI) een efficiënte generatie te maken. De meerwaarde van dit toestel is bovendien dat het door de beperkte benodigde hoeveelheid product ook ingezet kan worden bij testen waarbij vaak zeer dure stoffen worden gebruikt.

Welke stoffen komen in aanmerking om te testen?

  • Geneesmiddelen
  • Vaccins
  • Chemicaliën (in schoonmaakproducten, maar ook werkplaatschemicaliën bv.)
  • Nanodeeltjes
PreciseInhale® van Inhalation Sciences
PreciseInhale®

VITO beschikt over verschillende blootstellingsmodules, aerosolgeneratiesystemen voor droge poeders en vloeistoffen en instrumenten voor karakterisatie. Wij kunnen u ook verder helpen met dosisbepalingen en eindpuntsmetingen.

Geaccrediteerd testlabo voor mondmaskers

Een goede handhygiëne en mondmaskers staan, samen met fysieke afstand en doorgedreven ventilatie, op de eerste rij als we virusoverdracht willen vermijden. Om de Vlaamse bedrijven die lokaal maskers produceren te ondersteunen, heeft VITO een testlabo dat Europees geaccrediteerd is volgens de uiterst strenge EN149-norm. Hier worden FFP2/FFP3-mondmaskers gecontroleerd.

Vandaag is VITO de enige Belgische onderzoeksorganisatie die voor deze strenge Europese norm geaccrediteerd is. Zo staat VITO onder meer in voor de kwaliteitstest en de certificatie van in België geproduceerde hoogwaardige maskers.

Lees meer

Biomerkers voor een snelle opsporing van nierafstoting

Om dure en invasieve onderzoeken te vermijden, gaat VITO op zoek naar biomerkers die gemakkelijk meetbaar zijn in de urine. Dat heeft VITO samen met Europese partners bijvoorbeeld gedaan om snel en non-invasief afstoting van een transplantnier te detecteren.

Meer dan 30 procent van de patiënten die een niertransplantatie ondergingen, krijgen binnen de tien jaar na transplantatie af te rekenen met afstoting van de transplantnier. De detectie daarvan gebeurt nu vaak zo laat dat de patiënt opnieuw aan de dialyse moet, wat ten koste gaat van zijn levenskwaliteit en zijn economische inzetbaarheid. Het is bovendien een zware belasting voor het gezondheidsbudget.

VITO is, samen met de partners, op zoek gegaan naar eiwitten die wijzen op nierafstoting. Tien voorspellende eiwitten werden weerhouden, het zijn biomerkers voor afstoting. De testmethodiek is gepatenteerd en het doel is om deze test even snel en gebruiksvriendelijk als een zwangerschapstest op de markt te brengen.

Dit soort thuistests zijn ook voor farmaceutische bedrijven een opportuniteit.

Lees meer over biomerkers voor een snelle opsporing van nierafstoting

Gepersonaliseerde gezondheid en data

Als we gepersonaliseerde gezondheidszorg willen aanbieden, hebben we nood aan data. We Are geeft burgers eigenaarschap over hun eigen data en betrekt hen bij beslissingen over het platform dat de data beheert.

De burger beslist met wie hij zijn data deelt. Het delen van die data bevordert de ontwikkeling van nieuwe diensten op maat van een persoon of een groep van personen. Bedrijven kunnen op die manier doelgericht en op basis van gegevens die hen door hun doelgroep worden verstrekt, innovatie versnellen.

We Are-technologie staat ten dienste van bedrijven die met gepersonaliseerde data specifieke applicaties ontwikkelen

Read more about We Are