VITO injecteert kennis, intellectuele eigendom en duurzaamheid in de economie. Daarmee versterkt VITO de Vlaamse economie, die centraal staat in de missie van VITO. Technologie wordt vermarkt via een technologieverkoop, een licentie, een spin-off of een joint-venture. Elke technologieoverdracht is anders en het proces wordt case per case aangepast. 

Spin-off

Nieuwe bedrijven worden opgericht om VITO-technologie op de markt te brengen. Dat gebeurt door VITO-medewerkers of externe ondernemers. Bent u een ondernemer? Heeft u specifieke kennis van een bepaalde markt en kan u VITO helpen om één van haar technologieën op de markt te brengen? Aarzel dan niet om contact op te nemen! Hieronder vindt u meer informatie over onze laatste spin-offs. 

LCV N.V.

Laser Cladding Venture is gespecialiseerd in lasercladding, een technologie die met een laser metaalpoeders insmelt op een voorwerp, een zgn. werkstuk. Op die manier kan je hoogwaardige coatings aanbrengen die er voor zorgen dat mechanische onderdelen veel langer meegaan en op een unieke manier aan 3D-printing doen. In 2022 werd LCV overgenomen door SKF, een Zweeds bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling, het ontwerp en de productie van lagers, afdichtingen en smeersystemen.

Unifly N.V.

De VITO-spin-off UniFly is wereldwijd de belangrijkste ontwikkelaar en aanbieder van luchtverkeersleidingssystemen toegespitst op drones. Als softwareontwikkelaar bouwt het bedrijf platformen waarmee ook vluchten van drones kunnen worden gecontroleerd en opgevolgd. Zulke platformen zijn essentieel om dronevluchten aan de geldende regels in het luchtruim te laten voldoen, en om zo de onbemande en op afstand bestuurde luchtvaarttuigen daarin op een veilige manier te integreren. Met als resultaat een eengemaakt luchtruim (unifly).

Apemco S.A.

Met atmosferisch-plasmatechnologie worden functionele coatings (oppervlaktelagen) op een duurzame manier aangebracht. Tal van toepassingen zijn reeds bekend in kunstof- en textiel­nijverheid, gaande van water- en vuilafstotende oppervlaktes tot verbeterde hechting van weinig compatibele materialen.

VITO heeft in 2017 de afronding gerealiseerd van een belangrijke technologietransfer naar haar spin-off APEMCO (Atmospheric Plasma Equipment Manufacturing Company). Apemco werd MolecularPlasmaGroup.

Blue Foot Membranes

VITO ontwikkelde een nieuwe technologie, patenteerde die, ontwikkelde proto-types en van daaruit is het bedrijf Blue Foot Membranes opgestart.

Blue Foot levert de kritische membraancomponent en de integratie kennis om water te hergebruiken in waterzuiveringsinstallaties voor industrieel en huishoudelijk afvalwater. Met een nieuwe financiële injectie van haar bestaande aandeelhouders QBIC II, LRM, Innovation Fund en VITO gaat het bedrijf een volgende fase in. Van VITO spin-off naar scale-up en nu klaar om de markt te veroveren.

iFlux

Sinds de oprichting in 2017 biedt iFLUX oplossingen aan om de dynamiek van grondwaterstroming en vervuiling in de bodem te bepalen. Dat doet het bedrijf op basis van innovatieve meettechnologie gecombineerd met een gerichte data-analyse. IFLUX ontwikkelde - naast analoge meetsystemen - een unieke real-time, on-site digitale technologie voor grondwater- en verontreinigingsmonitoring.

Deze gaat nog een stap verder en helpt de risico’s op grondwaterverontreiniging voorspellen en zelfs voorkomen. Deze technologie kan ook bijdragen tot een beter natuurbeheer en het voorspellen en opvolgen van droogtes.

Sitemark (DroneGrid)

Sitemark biedt bedrijven een nieuwe manier om data uit luchtfoto’s te verzamelen, analyseren en gebruiken, voor één of meerdere locaties. Het platform voor data uit luchtfoto’s van Sitemark levert bruikbare informatie over locaties aan klanten in de energie-, bouw- en mijnbouwsector. 

Servaco Product Testing

Wat in 2019 begon als een joint venture tussen VITO en industriële partner Servaco, komt ten einde. Servaco Product Testing specialiseerde zich in de analyse van de impact van alle mogelijke producten en materialen op de luchtkwaliteit binnenshuis. Elk materiaal of product dat binnenshuis wordt gebruikt, kan immers schadelijke vluchtige organische componenten (VOC’s) uitstoten. Na drie uitdagende, maar succesvolle jaren beslist de firma Normec tot de volledige overname van de aandelen in 2022.

Hierdoor realiseert VITO, via haar fonds Clean Vision Invest, wederom een succesvolle exit van één van haar spin-offs.

HITA

HITA - IJslands voor warmte - is een jong en ambitieus bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van diepe geothermie. HITA wil meer dan 1.000m diep boren om zo de natuurlijke warmte van de aarde te kunnen gebruiken voor warmtenetten en elektriciteitsproductie. Het businessmodel van HITA zorgt ervoor dat gemeenten en bedrijven gefaseerd kunnen instappen in een diepe geothermie project en dat steeds met een beperkt risico.

Enperas

De beoordeling van de ecologische voetafdruk van bouwproducten kost doorgaans veel tijd en moeite. Dat is niet het geval met de software van Enperas, de nieuwste digitale oplossing uit het spin-offprogramma waarmee VITO de Vlaamse economie verduurzaamt en versterkt.

Enperas staat voor ENvironmental PERformance ASsessment - hun kernactiviteit. Zij voeren levenscyclusanalyses (LCA) uit waarbij de milieueffecten van producten in elke fase van de levenscyclus worden berekend, van de grondstoffen via de productie tot de verwijdering.

De resultaten van een LCA worden meegedeeld in een milieuproductverklaring (EPD). Een EPD is een gestandaardiseerde manier om de ecologische voetafdruk van een bouwproduct, -proces of -systeem te kwantificeren en erover te rapporteren.

MONA

Artificiële intelligentie kan de opsporing van ernstige oogaandoeningen aanzienlijk, versnellen en vergemakkelijken, dat bewijst MONA met haar nieuwe oogscreeningsmethode. De VITO KUL-spin-off combineert medisch onderzoek van de KU Leuven met state-of-the-art AI-technieken ontwikkeld bij VITO.

Het resultaat: een oogtest die heel betrouwbaar is, meteen resultaat geeft en die niet het minste ongemak bezorgt. MONA introduceerde haar screeningskiosk in België en intussen zijn er camera’s met software geïnstalleerd in verschillende ziekenhuizen in België.

A-Membranes

Productscheidingen zijn vandaag vaak energie-intensief en niet altijd geoptimaliseerd naar efficiëntie. VITO en de Universiteit Antwerpen zetten spin-off A-Membranes met een geavanceerde technologie voor membraanscheidingen in vloeistoffen op de markt. Die is niet alleen veel doeltreffender, maar ook energiearm en duurzaam. Bovendien kan het de CO2-uitstoot van de chemische industrie sterk reduceren.

Met Clean Vision Invest wordt alvast een van de moeilijkste hindernissen van zeer jonge spin-offs overwonnen; de zoektocht naar financiering. Dit fonds ondersteunt immers jonge spin-offs in hun prille ontwikkeling waardoor ze heel snel in de economische realiteit kunnen stappen én groeien.

Clean Vision Invest is een eigen participatievehikel, een aparte VITO-entiteit met een eigen bestuur die investeert in VITO spin-offs. Door dit proactieve beleid stimuleert Clean Vision Invest spin-offs waarin VITO haar innovaties onderbrengt. Zodoende verhoogt CVI de financiële leefbaarheid van deze spin-offs en stoomt het uiteindelijk deze innovatiebedrijven klaar voor groeikapitaal van investeerders of overnames.

Clean Vision Invest ondersteunt het valorisatiebeleid van VITO en wil uitgroeien tot een succesvolle onderneming. In 2026 wordt dit fonds geëvalueerd en wordt nagegaan of het opportuun is om ook externe investeerders de mogelijkheid te geven om bij te dragen tot investeringen in duurzame technologie.

Voor de creatie van een spin-off komt het er in de eerste plaats op aan om de valorisatiemogelijkheden binnen VITO te identificeren. 'Daar hebben we specifieke programma's voor', zegt Bart Swaelens, hoofd tech transfer en venture development bij VITO. Bijvoorbeeld 'accelerate your business idea', of AYOUBI, een initiatief dat onze medewerkers aanmoedigt om interessante businessideeën te delen. Eens een opportuniteit geïdentificeerd is, moet ze commercieel uitgroeien. Vervolgens bouwen we er een team omheen. Het succes van een spin-off staat of valt met de kwaliteit van dat team. 'Het is daarbij belangrijk om een goede balans te vinden tussen VITO-expertise en extern ondernemerschap. 

 

Bart Swaelens
Tech Transfer and Venture Development