Het verzamelen, beheren en beschikbaar stellen van uiteenlopende soorten data vraagt passende gegevenstechnologieën en -platforms op maat.

De kracht van data wordt ontsloten door de toepassing van machine learning, statistiek, voorspellende analyse of andere AI-technieken.

Bij de opslag en verwerking van gegevens, en de toepassing van algoritmes, is het van cruciaal belang om de ethische waarden te waarborgen. Alleen zo kunnen we het vertrouwen in onze systemen en onze organisatie in stand houden.

Elk analytisch of machine-learningalgoritme in een AI-pipeline moet enorme hoeveelheden data parallel kunnen verwerken, en gebruik kunnen maken van GPU-hardwareversnelling.