We bieden onze klanten en opdrachtgevers innovatieve, duurzame en wetenschappelijk onderbouwde producten en diensten om het gebruik van onze natuurlijke en schaars geworden hulpbronnen op te volgen, te voorspellen en beter te beheren. Dit zijn voornamelijk computer modellen, webservices en interactieve kaarten waarin we thematische expertise combineren met ICT.

VITO is een onafhankelijk partner die u uitdagingen op vlak van verduurzaming aangaat. Ons team biedt via een integrale benadering antwoorden op uitdagingen met betrekking tot waterkwaliteit en –kwantiteit. Hiertoe beschikken we over een uitgebreide labo- tot pilootinfrastructuur en zetten we demonstraties en living labs op om innovatieve technologieën voor een duurzaam waterbeheer uit te testen en te implementeren.

VITO gebruikt modellen voor het maken van gebiedsdekkende kaarten, (korte termijn) prognoses en het beoordelen of evalueren van efficiënte beleidskeuzes. Daarnaast ontwikkelt VITO op basis van deze modellen software tools  waarmee de gebruikers zelf analyses kunnen uitvoeren ter ondersteuning van hun beleid.