Duurzaam grondstoffenbeheer. Slim productontwerp. Afval vermijden en maximaal valoriseren. Het realiseren van een circulaire economie. Deze uitdagingen zijn niet nieuw. Maar de groeiende vraag naar grondstoffen en energie maken het zoeken naar antwoorden wel steeds belangrijker. VITO adviseert overheden en bedrijven over duurzaam materialenbeheer, de levenscyclus van producten en de circulaire economie. We helpen bedrijven om kringlopen te sluiten en ontwikkelen en evalueren technologieën. Zodat producten met betere eigenschappen en met minder grondstoffen gemaakt kunnen worden. En zodat afvalstromen meer en beter gevaloriseerd kunnen worden.

Het economisch systeem kantelen van een lineair naar een circulair model is een enorme uitdaging voor consument, overheid en bedrijfswereld. Met onderzoek en advies helpen we bedrijven en overheden deze omschakeling te maken. We zorgen daarbij onder andere voor de onderbouw van innovatieve businessmodellen die bedrijven in staat stellen nieuwe economische waarde te creëren. Reken op de combinatie van onze technische kennis van grondstoffen, materialen en wetgeving, en onze economische en milieu-expertise. Ontdek hoe wij je kunnen helpen.

Materiaalkringlopen sluiten en verspilling vermijden zijn cruciaal voor duurzaam grondstoffengebruik. Onze innovaties verbeteren de mogelijkheden voor grondstofrecyclage, ook uit laagwaardige rest- en afvalstromen. Resterende matrixmaterialen krijgen een tweede leven in of als nieuwe producten. Zo wil VITO materiaalkringlopen sluiten.

Industriële productieprocessen efficiënter maken, met een lager energieverbruik, en een hogere productiviteit. Bestaande producten verbeteren en nieuwe producten ontwikkelen. Met minder grondstoffen, betere eigenschappen en voor nieuwe toepassingen. Zo willen wij uw onderneming helpen klaarstomen voor de toekomst. Reken op ons als partner voor productinnovatie. Samen geven we vorm aan uw idee.

Unit manager Sustainable Materials