Om competitief te blijven moet de ganse chemische sector de weg inslaan naar hernieuwbare grondstoffen en inzetten op meer efficiëntie en hergebruik. Onze aanpak loopt over twee sporen. Een eerste spoor is het creëren van nieuwe waardeketens op basis van hernieuwbare grondstoffen, zoals biomassa en CO2. Een tweede spoor richt zich op duurzame chemische processen.

De chemische industrie is vandaag voornamelijk gebaseerd op het gebruik van fossiele bronnen voor hun energie- en grondstofvoorziening. Een bio-gebaseerde economie streeft daarentegen naar het gebruik van atmosferisch koolstof als grondstof, in de vorm van biomassa of CO2, en hernieuwbare energie.

Procesefficiëntie is een belangrijk begrip in de verduurzaming van de procesindustrie en vertaalt zich in een productieomgeving als een maximale grondstofomzetting tot het gewenste product met minimaal energieverbruik. Tegelijkertijd worden hulpgrondstoffen zoals solventen gerecycleerd en afvalstromen gereduceerd of gevaloriseerd.