Gent heeft als eerste Belgische stad een circulair voetpad aangelegd. Het voetpad voor het gebouw van de Arteveldehogeschool in de Leeuwstraat wordt aangelegd met Carbstone-klinkers.

Deze worden gemaakt door een restproduct van de staalindustrie (staalslakken) te laten reageren met CO2. Omdat er geen gebruik wordt gemaakt van cement- en betonproducten, heeft deze nieuwe werkwijze een veel lagere impact op het milieu. De technologie hiervoor werd ontwikkeld door VITO en Orbix. Met deze nieuwe technologie kan een scala aan producten worden geproduceerd, met dezelfde technische eigenschappen als conventionele betonproducten en een veel lagere belasting van het milieu.

De Vlaamse staalindustrie produceert jaarlijks ruim 700 000 ton staalslakken als bijproduct. Wereldwijd gaat het zélfs over 200 miljoen ton.Die staalslakken worden nu al gebruikt als aggregaat in de bouw, enkel de heel fijne fractie is meestal een probleem. Door toevoeging van CO2 worden ze nu een grondstof voor duurzame bouwmaterialen.

Dat proces heet carbonatatie en gebeurt in 3 stappen:

  • Calciumrijke staalslakken vermalen tot ultrafijn poeder
  • Het poeder met water vermengen tot het mengsel de juiste porositeit krijgt en in de gewenste vorm gieten
  • De poreuze stenen in een afgesloten kamer plaatsen waar massa’s CO2 in gepompt wordt. De stenen absorberen de CO2 en zetten die om in calciumcarbonaat. Een ijzersterk bindmiddel dat cement vervangt.
  • Het resultaat van de carbonatatie is een duurzame bouwsteen met dezelfde kwaliteiten als een klassieke baksteen, klinker of snelbouwsteen.

Het grote verschil: er werden geen nieuwe grondstoffen gebruikt en CO2 wordt geabsorbeerd, niet uitgestoten. Zo slaat 1 m³ carbstone stenen netto 350kg CO2 op.

Deze technologie heeft vele voordelen:

  • Het is een circulair bouwmateriaal. Zo worden staalslakken, een restproduct van de staalindustrie, volledig hergebruikt: het metaal gaat terug naar de staalfabriek en van de restfractie worden gevelstenen en andere bouwmaterialen gemaakt.
  • Carbstone is even sterk als klassieke tegels en stenen.
  • Er moet geen cement toegevoegd worden: hierdoor daalt de kostprijs en neemt de duurzaamheid toe.
  • De carbstone-technologie capteert CO2 en draagt bij aan het behalen van wereldwijde klimaatdoelstellingen
  • De technologie is toepasbaar op andere materialen

Wil jij ook Carbstone in jouw stad of gemeente?

Carbstone is klaar om de bouwmarkt te veroveren. Orbix bouwde in Wallonië een testfabriek voor productie van de stenen voor demonstraties of pilootwerven. In België komen volgend jaar ook Carbstone-gevelstenen op de markt.

Het circulair voetpad is het resultaat van het project 'Stapsteen naar een circulaire stad', waarin partners VITO, Orbix, UGent, Vlaanderen Circulair en de Stad Gent het gebruik van duurzame materialen in de stadsomgeving onderzochten, met de bedoeling die ook te gebruiken als bouwmaterialen.

 

Meer info over Carbstone