De Urban Energy Pathfinder van VITO/Energyville berekent welke de meest optimale maatregelen zijn om de energieprestatie van een gebouw, straat, wijk of stad te verduurzamen.

Dit kan zowel door in te grijpen op de gebouwschil als door het gebruik van duurzame opwekkingstechnieken voor warmte en elektriciteit op gebouw- en locatieniveau. Zowel privé- als overheidsinitiatieven komen aan bod.

Urban Energy Pathfinder ondersteunt energieprojecten

Om te blijven voldoen aan de stijgende energievraag en om tegelijkertijd een halt toe te roepen aan de opwarming van de aarde door CO₂, zijn er veel Positive Energy Communities nodig. Dat zijn onder andere buurten die lokaal hun energie duurzaam opwekken, opslaan, verdelen en verbruiken. Dat vraagt een engagement van politieke en industriële besluitvormers. Tegelijkertijd biedt het een waaier aan kansen voor gewone burgers om actief deel te nemen aan lokale energieprojecten in hun buurt, met meer autonomie en een gunstig financieel rendement. Maar hoe begin je daaraan? En welke maatregelen zijn de investering waard? VITO/Energyville ontwikkelde hiervoor de Urban Energy Pathfinder, een tool die berekent welke de meest optimale maatregelen zijn om de energiehuishouding van een gebouw, straat, wijk of stad te verduurzamen. En dit vanuit financieel, ecologisch en milieu-technisch oogpunt. Denk aan woningen isoleren, zonnepanelen installeren, laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen voorzien en warmtenetten aanleggen. Zowel privé- als overheidsinitiatieven komen aan bod.

Gebruiksvriendelijke tool

De Urban Energy Pathfinder is een multi-energievector (zon, wind, hitte, biomassa), schaal (van gebouwniveau tot regionaal niveau) webgebaseerde beslissingsondersteunende tool voor het bereiken van de emissiereductiedoelstellingen voor broeikasgassen. De tool biedt een mix van energie-efficiëntiemaatregelen en integratie van hernieuwbare energiebronnen, waardoor de gebruiker scenario's en hun impact (energie, CO², financiën) kan definiëren en berekenen om te helpen bij de energieplanning.
De software combineert de kennis van EnergyVille over energieanalyses enerzijds en over GIS-gegevensverwerking (GIS: geografisch informatiesysteem) en -algoritmen anderzijds. Bovenop deze intelligentie kan de gebruiker voorgestelde maatregelen uitsluiten van de berekeningsroutine. De resultaten worden per zone voorgesteld op district- (wijk) en gebouwniveau. De resultaten op stadsniveau worden ook berekend als een samenvoeging van de resultaten van de zones. De berekeningsresultaten worden weergegeven in een gebruiksvriendelijke tabel en grafieken met energie-, financiële en milieu-indicatoren.

Brede doelgroep

De Urban Energy Pathfinder geeft informatie over het energieverbruik, de milieu impact en inzicht in de ruimtelijke aspecten zoals de mogelijkheden voor hernieuwbare productie en warmtenettrajecten in verhouding met de aanwezige bebouwing. Ook geeft de tool een zicht op de verwachte resterende energievraag én de kosten en baten per investeringsmaatregel.
Het mag duidelijk zijn dat de Urban Energy Pathfinder interessant is voor een hele brede doelgroep. Denk aan Positive Energy Communities, financiers (informatie over de businesscase van mogelijke investeringen), stedenbouwkundigen (inzicht in wat de mix aan maatregelen betekent voor de inrichting van de stad) en projectontwikkelaars (inzicht in welke mix aan maatregelen mogelijk is binnen de eisen van de opdrachtgever). Maar we mogen dit zeker ook ruimer zien. Steden en gemeenten krijgen via de tool ook inzicht in hoe de klimaatplannen kunnen omgezet worden in de praktijk. Bovendien biedt de tool regionale, nationale en Europese overheden de mogelijkheid tot het aanbieden van een beslissingsondersteunend rekenmodel dat steden en gemeenten helpt de klimaatplannen om te zetten.

Bekijk een glimp van de tool die een mix biedt van energie-efficiëntiemaatregelen en integratie van hernieuwbare energiebronnen, waardoor het helpt bij de definiëring en berekening bij energieplanning in een gebouw, wijk of stad.