Elke De Taeye van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten, en Elmar Willems van Vlaanderen Circulair zijn co-auteurs van het boek “Lokaal en circulair – werken aan de toekomst“ en presenteerden ons de actuele beleidskaders rond een circulaire economie. Ze geloven sterk dat circulariteit dé katalysator is voor de leefbaarheid van een stad of gemeente.

  • Het behoudt en versterkt de lokale economie;
  • het levert een relevante bijdrage aan de klimaatdoelstellingen;
  • en het bevordert de sociale samenhang.

Welk houvast bieden Europa en Vlaanderen voor steden die aan de slag willen met de circulaire economie? In de recent gelanceerde European Green Deal, het programma om Europa klimaatneutraal te maken, komt de transitie naar een circulaire economie alvast prominent terug met onder andere een nieuw Circulair Economie Actie Plan en een ‘Just Transition’ fonds. De meest relevante waardeketens op vlak van impact en potentieel haalden Helen en Karl al aan (textiel, bouw, consumentengoederen, …). Vlaanderen rolt dit uit in een klimaatplan 2030 en een klimaatstrategie 2050, waarbij de circulaire economie een transversale en dus beleids- en waardeketenoverschrijdende transitieprioriteit is.

Elementen die aan bod komen:

  • kringlopen beter sluiten en behoeften invullen met minder grondstoffen;
  • in kaart brengen hoe we productie- en consumptiesystemen voor voeding, huisvesting, mobiliteit en comfort meer circulair kunnen organiseren;
  • concrete doelstellingen voor grondstoffengebruik;
  • rekening houdend met de beperkte ruimte, werkgelegenheid en het investeringsbeleid alsook met de symbiose tussen industriële actoren en partners in productie- en consumptieketens.
  • Ook staat circulariteit beschreven in diverse beleidsnota’s (omgeving, stedenbeleid, economie en innovatie, landbouw, …). Vlaanderen Circulair, het kennis-, beleids- en doe-netwerk voor de circulaire economie in Vlaanderen zorgt hier voor de geïntegreerde aanpak. Zo stimuleren ze bijvoorbeeld specifieke werkagenda’s rond bouwen, kunststoffen, water en voeding en adviseren ze de politiek om een strategisch kader voor 2020-2030 te creëren.

Download hier de volledige slidedeck van de plenaire sessie van de Ronde Tafel Circulaire stad

Nog vragen?

Contacteer ons gerust indien u vanuit uw stad of gemeente met vragen, ambities of uitdagingen m.b.t. het thema circulaire economie en duurzaamheid zit. We denken graag met u mee over mogelijke oplossingen, partners, samenwerkingen, …

philip.marynissen@vito.be