Om het hoofd te bieden aan de uitdagingen veroorzaakt door de stijgende vraag naar duurzaam gewonnen grondstoffen, beperkte natuurlijke reserves en klimaatverandering, is de transitie naar een circulaire economie belangrijker dan ooit. VITO helpt overheden en bedrijven met die omslag naar het kringloopdenken en ontwikkelt circulaire businessmodellen.

Research manager Sustainable Materials
+32 14 33 58 92
Resourcity game app

De circulaire economie is veel meer dan alleen een recyclage- of deeleconomie. Het is beide, en meer. Dit is hoe wij het zien.

Voor de transitie naar een circulaire economie zal de manier waarop wij leven moeten veranderen. Het zal tot nieuwe interactiepatronen tussen mensen leiden en de manier waarop wij producten produceren, bezitten, gebruiken en hergebruiken veranderen. Samen met onze partners, de industrie en overheden willen wij de drijfveer zijn van deze transitie in Vlaanderen en Europa.

We zijn ervan overtuigd dat we de transitie naar een circulaire economie kunnen versnellen door onze kennis op een laagdrempelige manier te delen. Daarom ontwikkelden we een spannend bordspel Risk&Race en hielpen we de online toepassing The Circulator ontwikkelen. Wil je als (toekomstige) bedrijfsleider of beleidsverantwoordelijke bijleren over de circulaire economie? Hier moet je zijn. 

We zien dat de term ‘circulaire economie’ makkelijk en snel wordt overgenomen en gebruikt door vele actoren. Net omdat de term zo in de mainstream terecht komt, is het belangrijk om kritisch te blijven, om debat te voeren, om te blijven evalueren of we naar het juiste doel onderweg zijn. We moeten vermijden dat onze huidige gewoontes simpelweg een nieuw circulair label krijgen.

Karl Vrancken
Research manager Sustainable Materials - VITO

Een huishoudtoestel herstellen of vervangen?

We onderzochten de economische haalbaarheid. En wat blijkt, herstellen is goedkoper.