De circulaire economie biedt Vlaanderen uitdagingen en opportuniteiten. Vlaanderen voert al dertig jaar een ambitieus afval- en materialenbeleid en behoort tot de wereldtop in circulaire economie. In 2016 kreeg de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) nog de Circular Economy Award op het jaarlijkse World Economic Forum. Afvalverwerking is in onze regio een volwaardige industrietak. Alleen al de verwerking van de tien grootste afvalstromen is goed voor ruim 21.000 jobs en 16,6 miljoen euro omzet. Toch is er nog veel meer mogelijk.

Program manager Sustainable Materials
+32 14 33 59 72

Waar liggen de circulaire opportuniteiten in Vlaanderen?

We zijn in Vlaanderen al sterk in de recyclage van non-ferro materialen. Wat kan nog beter? We moeten werk maken van betere inzamelcircuits, en de industriële activiteit daarrond versterken.

Recycling hub voor metalen

Om die transitie te ondersteunen werkt VITO aan projecten rond afvalkarakterisering en recuperatie van kostbare metalen uit afval- en reststromen.

Characterise-to-Sort

De‘Characterise-to-Sort’-technologie van VITO gebruikt bg artificiële intelligentie om de fysische en chemische eigenschappen, de samenstelling en de waarde van complexe materiaalstromen te bepalen. Binnen het Charamba-project wordt gewerkt aan de opschaling van deze technologie.

Kostbare metalen duurzaam terug winnen

Heel wat kostbare metalen gaan verloren als afval of als restproduct van industriële en mijnbouwactiviteiten.VITO zoekt oplossingen om kostbare metalen duurzaam terug te winnen en ter beschikking te stellen aan de industrie in onderzoeksprojecten zoals Tarantula, Platirus en Nemo.  

Van fossiele naar hernieuwbare grondstoffen voor de chemie

Er gebeurt al veel rond de omschakeling van petrochemische naar hernieuwbare basisgrondstoffen zoals biomassa of afgevangen CO2. Dé grote uitdaging zijn de  plastics: een interessant en licht verpakkingsmateriaal dat voedselverliezen tegen gaat. Maar de productie gebeurt met fossiele grondstoffen en tonnen plastics worden verbrand in plaats van gerecycleerd.  Hoe stappen we over naar een kringloop van plastics? We recycleren plastics tot basisgrondstoffen van plastics en hoogwaardige chemicaliën, ook wel bekend als chemische recyclage

CAPTURE

VITO werkt rond het circulair gebruik van CO2, plastics en water binnen het onderzoeksplatform CAPTURE.

Biorizon

VITO onderzoekt hoe de chemische industrie haar grondstoffen op een duurzame manier kan winnen uit hernieuwbare bio-based bronnen binnen het shared research centre Biorizon.

Circulair bouwen

In een circulaire bouweconomie wordt afval beperkt en worden producten en materialen zoveel mogelijk hergebruikt of hoogwaardig gerecycleerd. In Vlaanderen hebben we hier nog een weg af te leggen. Daarom zet VITO maximaal in op: 

  • ondersteuning van bouwbedrijven in hun verkenning en adoptie van een circulair businessmodel 
  • ontwikkeling van tools die de uitrol van zulke circulaire businessmodellen kunnen vergemakkelijken. 

VITO is ook betrokken bij de Green Deal Circulair Bouwen. Samen met OVAM hebben we een partnerschap opgestart rond een experimenteer- en leeromgeving, waarbinnen ervaringen worden uitgewisseld. 
Daarnaast werkt VITO aan 2 proeftuinen:

  • Wat als...we opnieuw bouwden met 35% van het sloopafval in Vlaanderen? Door urban mining van gebouwen creëren we waarde door materiaalkringlopen te sluiten. Lees het onderzoeksrapport of de samenvatting van de studie die we deden in opdracht van Vlaanderen Circulair en OVAM.
  • Veranderingsgericht (ver)bouwen: Deze manier van ontwerpen, bouwen, samenwerken en waardecreatie laat toe om gebouwen in de toekomst te  beschouwen als materiaalbanken en vermijdt het ontstaan van bouw- en sloopafval terwijl meer waarde wordt gecreëerd. Meer info over deze projecten

Circulair water

De laatste jaren kwam de watervoorziening in Vlaanderen zwaar onder druk te staan, door een combinatie van een groeiende bevolking, stijgende consumptie en de toenemende verharding. Door de klimaatverandering krijgen we bovendien steeds vaker met wateroverlast én droogte te maken. Om naar een robuuster watersysteem te kunnen evolueren is het belangrijk om in te zetten op circulair waterbeheer: water zo lang en hoogwaardig mogelijk inzetten in dezelfde kringloop waardoor de vraag naar water afneemt. VITO helpt ondernemingen om circulaire principes te vertalen naar concrete opportuniteiten in hun bedrijfsvoering. Dat kan bijvoorbeeld door afvalwater te hergebruiken, door water te delen met andere bedrijven via slimme netwerken. Zo maken we bijvoorbeeld deel uit van B-watersmart. Dat zijn living labs verspreid over heel Europa waar het hergebruik van (afval)water getest wordt. VEG-i-TEC focust dan weer op wateronderzoek op maat van de aardappelen, groenten- en fruitsector. Bedrijven kunnen een beroep doen op het onderzoekscentrum om hun processen duurzamer en circulair te maken.

De voedingshal met demonstratie van de proceslijn voor slaverwerking.​​​​ ©UGent​
Veg-i-tec foto

Zoek je diepgaandere analyses, indicatoren en rapporten?

Check de website van Steunpunt Circulaire Economie.