Een circulaire economie gaat over meer dan recyclage. Het is een economisch systeem waarin we de complexiteit en functionaliteit van een product zo lang mogelijk behouden, in plaats van een product na gebruik tot de basismaterialen af te breken, te verbranden of als afval te storten. Een circulaire economie gaat uit van gesloten materiaalkringlopen waarbij zo weinig mogelijk materiaal die kringloop verlaat via verbranding of storten en er slechts een minimale hoeveelheid nieuwe grondstoffen moeten worden aangevoerd.

Program manager Sustainable Materials
+32 14 33 59 72

Waarom is een circulaire economie belangrijk?

  • Grondstoffen worden schaarser en onze natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput.
  • Er is meer vraag naar grondstoffen die in onze regio niet beschikbaar zijn, waardoor we afhankelijk worden van andere landen.
  • Het biedt nieuwe kansen aan bedrijven.
  • Het helpt de concurrentiepositie van Europa in de wereld te verbeteren.
  • Heeft een positieve impact op klimaat en milieu.

Hoe realiseren we de circulaire economie?

De transitie naar een circulaire economie vereist een systeemverandering waarbij overheden, producenten, consumenten en financiële instellingen elk een belangrijke rol spelen. Daarnaast helpen technologieën ons om de circulaire doelstellingen te realiseren.

Een systeemverandering

In een systeemverandering is elke laag van de samenleving betrokken. De overheid moet de voorwaarden creëren waarbinnen een circulaire economie kan groeien. Bedrijven moeten hun productontwerp en de manier waarop ze producten aanbieden herbekijken. Financiële instellingen moeten rekening houden met de nieuwe risico’s en investeringsnoden van bedrijven. Consumenten moeten een nieuwe vorm van productgebruik omarmen: je hoeft niet alles te bezitten, je kan producten ook gebruiken en teruggeven. Om goede keuzes te maken en de transitie op snelheid te krijgen, is het ook belangrijk dat al deze stakeholders en kennisinstellingen intens samenwerken.

Technologieën

De volgende digitale technologieën kunnen de circulaire economie een boost geven:

  • Sensoren en technologieën om inzameling en sorteren van afval- en materiaalstromen te verbeteren en te automatiseren.
  • Virtuele productieprocessen die ons in staat stellen het eerste reële product meteen juist af te leveren, zonder materiaalverslindende pre-productiefase.
  • Technologieën zoals 3D-printing die circulair ontwerp en modulair bouwen faciliteren, wat nodig is voor eenvoudig demonteren en herstellen.
  • Digitale toepassingen die ons in staat stellen om producten te delen, zoals deelplatformen.
  • Blockchain-technologie waarmee we info kunnen delen over de levenscyclus en de waardeketen van producten.

Meer weten over de circulaire economie?

Wat is een circulaire economie? Hoe pakken we de transitie naar een circulaire economie aan? En hoe kunnen overheden en bedrijven hun steentje bijdragen en er zelf de vruchten van plukken? We zetten alle vragen en antwoorden op een rijtje op onze overzichtspagina rond de circulaire economie.