Ongeveer een jaar geleden opende VITO, Biorizon-partner, de eerste en enige pilootlijn voor de productie van bioaromaten uit lignine in Europa: de LignoValue Pilot. Producten uit fossiele grondstoffen (de meeste gekende aromaten) vervangen door biogebaseerde, performante en veilige alternatieven is een belangrijke economische uitdaging voor de Europese chemische industrie. Met het EFRO LignoValue Pilot-project realiseerde VITO een pilootlijn voor het demonstreren van technologieën om lignine in een continu proces te depolymeriseren (of in bruikbare stukjes te knippen). Hiermee kunnen proof-of-concepts van de verschillende processtappen geleverd worden. Nieuwe inzichten uit de procesontwikkeling, constructie en opstart van de pilootunits en ontwikkeling van de site hebben intussen de noodzaak aan verdere optimalisatie van deze infrastructuur aangetoond. Met het LigninPLUS-project wil VITO daarom met verdere financiering van EFRO en het fonds Innoveren en Ondernemen (VLAIO) het bestaande infrastructuurplatform uitbreiden.

Lignine is een van de meest voorkomende organische materialen op aarde. Het is een molecule die de natuur zelf aanmaakt in de celwand van plantencellen (bv. hout, gras, stro, maïsstro) en die sterkte en stevigheid geeft aan planten en bomen. Dankzij zijn chemische structuur kan lignine in de chemische industrie heel wat stoffen met aromatische verbindingen – ongeveer 40 %van alle gebruikte chemische bouwstenen –vervangen, die nu nog van fossiele oorsprong zijn. Deze stoffen zitten o.a. in kunstharsen, die een breed gamma aan toepassingen kennen in diverse sectoren gaande van de bouw over mobiliteit en transport tot de kunststoffenindustrie. Een doorbraak realiseren met bioaromaten is daarom een van de belangrijke uitdagingen in de chemische industrie.

Uitbreiding van bestaande LignoValue Pilot voor versnelling lignine-waardeketen

Binnen het LigninPLUS project beoogt VITO de uitbreiding van het bestaande piloot infrastructuurplatform opgebouwd rond LignoValue Pilot (EFRO Vlaanderen) en PILLAR II (Moonshot LSI) voor de demonstratie van innovatieve lignineprocessen op industrieel relevante schaal om innovaties in de lignine-naar-aromaten waardeketen sneller te realiseren. Daartoe doet VITO beroep op financiering van EFRO, met cofinanciering van VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen). Het LigninPLUS project liep van 1 september tot 31 december 2023 en behelst de investering in innovatieve state-of-the-apparatuur om:

  • grondstoffen en bioaromaten veilig te stockeren en verwerken
  • dit makkelijker transporteerbaar en veiliger te maken voor afnemers en bedrijven
  • technische problemen op de pilot units snel te kunnen oplossen door een kopie van de pilot units op laboschaal te maken

Levering en installatie van de aangekochte equipment zal gebeuren in 2024.

Snellere doorstroom van lignine-innovaties naar de markt

Dit project laat toe om de bestaande site en pilot units alsook de ontwikkelde technologie verder klaar te stomen om innovaties sneller te realiseren en innovatieve toepassingen te laten doorstromen naar Vlaamse ondernemingen. Zo vormt LigninPLUS een waardevolle uitbreiding van het bestaande infrastructuurplatform, met bijdrage aan de techno-economische proof-of-concept voor productie en gebruik van bioaromaten in allerhande materialen. De aanwezigheid van dergelijke uitgebreide pilot site in Vlaanderen zal een boost betekenen voor de chemische sector, als tussenstap tussen labo en industriële productie, met snellere doorstroom van innovatieve toepassingen naar de markt als beoogd resultaat.

Contact:
+32 14 33 56 15