Op 16 januari 2024 werd met PILLAR II een nieuw stuk van de pilootinfrastructuur geplaatst voor de demonstratie op industriële schaal van de verwerking van hout en lignine tot hoogwaardige en duurzame chemicaliën.

Het VITO Sustainability Park huisvest naast de aardwarmtecentrale ook belangrijke pilootinfrastructuur voor het onderzoek naar de ontwikkeling van bio-aromaten op basis van lignine. Een eerste belangrijke stap bij het uitbouwen van die pilootinfrastructuur was de levering en plaatsing van de LignoValue Pilot.

Nu is ook de 2de pilot unit, PILLAR II aangekomen. Het vormt een uitbreiding op de LignoValue Pilot en zal gebruikt worden om de lignine afkomstig uit biomassa zoals hout te behandelen en vloeibaar te maken (in oplossing brengen) zodat deze lignine-in-solvent oplossing kan gevoed worden aan de LignoValue Pilot, de katalytische reactor om lignine om te zetten in hoogwaardige en duurzame bio-aromaten.

Aromaten zijn belangrijke chemisch basisproducten die in heel wat van onze dagdagelijks producten te vinden zijn, maar nu nog voornamelijk op basis van fossiele grondstoffen worden geproduceerd. Met deze unieke pilootinfrastructuur demonstreren we de duurzame productie van bio-aromaten op een voor de industrie relevante schaal. We leveren zo de nodige techno-economische proof-of-concept richting demo/commerciële schaal. Daarnaast kunnen we met deze pilootinfrastructuur voldoende grote hoeveelheden van de geproduceerde functionele bio-aromaten beschikbaar stellen voor doorgedreven applicatie-ontwikkeling, om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe waardeketens op basis van lignine

Wat zijn de volgende stappen?

Momenteel is het team van Zeton (uit Nederland) druk bezig met de re-assembly activiteiten, o.a. verankeren van de unit, trekken van de nodige kabels van de PILLAR II unit buiten naar de controlekamer in de primaire hal, voorzien van alle nodige aansluitingen. Als alles volgens planning verloopt, start op 5 februari de eerste testweek, met o.a. de nodige lektesten. 

De finale ‘Site Acceptance Testen’ staan gepland vanaf 19 februari. Na het succesvol afronden van deze testen is de PILLAR II unit klaar voor de uitvoering van het onderzoeksprogramma door het VITO pilot team.

Wat is lignine?

Lignine is een van de meest voorkomende organische materialen op aarde. Het is een molecule die de natuur zelf aanmaakt in de celwand van plantencellen en die sterkte en stevigheid geeft aan planten en bomen. Dat planten, struiken en bomen rechtop staan, hebben ze te danken aan de lignine die erin zit. Dankzij zijn chemische structuur kan lignine in de chemische industrie heel wat stoffen met aromatische verbindingen vervangen, die nu van fossiele oorsprong zijn.

Maak gebruik van de LignoValue Pilot Plant

Als je meer informatie wil ontvangen over de LignoValue Pilot Plant en de mogelijkheden die het biedt voor de ontwikkeling van bio-aromaten of de valorisatie van lignine, neem dan contact op met Dr. Kelly Servaes via kelly.servaes@vito.be of +32 (0)4 93 31 87 46.

Contact:
+32 14 33 56 15