Tussen 15 en 18 april 2024 zal het toonaangevende evenement voor denkers, doeners en leiders op het gebied van circulaire economie plaatsvinden in Brussel, waar de meest impactvolle circulaire oplossingen van over de hele wereld worden gepresenteerd.

Onze VITO-experts nemen deel aan vijf verschillende sessies: één op 15 april als onderdeel van het hoofdevenement van het WCEF, en vier als onderdeel van de Belgian Accelerator Day - het dagvullende programma dat plaatsvindt op 17 april, samengesteld door het team van het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

Alle sessies gaan door in het Engels.

WCEF hoofdevent | 15 april 2024 – Brussel & online

Accelerating Circularity from a Sufficiency Perspective

De bebouwde omgeving is een van de sectoren met het grootste circulariteitspotentieel, maar huidige circulaire strategieën richten zich voornamelijk op de toepasbare R-strategieën (bijv. recyclage en hergebruik). Op 15 april zal deze workshop daarom sufficiëntie toepassen op verschillende circulaire oplossingen in de bouwindustrie, met als doel de minder toegepaste R-strategieën (bijv. weigeren en verminderen).

Met als uitgangspunt case studies van de Circular Buildings Coalition en het door VITO/EnergyVille gecoördineerde H2020 DRASTIC-project*, zullen onze collega's van VITO/EnergyVille, Joana dos Santos Gonçalves en Michiel Ritzen, als moderators actief deelnemers betrekken bij het ontwikkelen van systemische innovaties.

Let op: Deelname aan het WCEF hoofdevent in persoon is alleen op uitnodiging. Om deelname van over de hele wereld mogelijk te maken, zal het WCEF hoofdevent echter live worden gestreamd via internet - open voor iedereen en gratis!

*Wist je dat… ?

Wist je dat DRASTIC - een Europees project dat valt onder het Horizon 2020 Onderzoeks- en Innovatiekaderprogramma van de Europese Unie - een gezamenlijke inspanning is van 23 partners uit 8 Europese landen, waarbij VITO/EnergyVille fungeert als zowel project- als technisch coördinator?

Het project zal de weg effenen voor aanzienlijke vermindering van de milieueffecten over de gehele levenscyclus bij nieuwbouw en (diepe-energie) renovatie door betaalbare innovatieve circulaire oplossingen te demonstreren in 5 verschillende geografische zones in Europa.

BELGIAN ACCELERATOR DAY | 17 april 2024 – The Square Brussel

Embracing Circular Manufacturing: Adopting Repair Solutions

Deze co-creatieve sessie zal beleid, bedrijfsmodellen, technologie, vaardigheden en ontwerp voor reparatie behandelen als fundamentele transitiepaden.

Als onderdeel van de sessie zal onze collega Yoko Dams de praktische testimonial "Burgers activeren door middel van technologie" presenteren.

_____________________________

Information Flows in a Circular Economy: Monitoring, Metrics and Digital Evolution

Deze sessie belicht case studies over monitoring van de circulaire economie op nationaal/regionaal niveau, op stadsniveau, circulariteitsevaluaties voor bedrijven, ontwikkelingen van digitale productpaspoorten en meer.

Onze collega An Vercalsteren zal het topic van een Circularity Metrics Lab bespreken tijdens Panel 1, terwijl collega Bart Dooms het zal hebben over Artificiële Intelligentie om de Circulaire Economie te stimuleren tijdens Panel 2.

_____________________________

Challenges and Opportunities of the European Circular Economy Battery Industry

In deze sessie wordt er dieper ingegaan op de nieuwste Europese ontwikkelingen op het gebied van circulaire batterijtechnologie.

Als onderdeel van het panelgesprek zal onze collega Daniele Costa bijdragen aan het topic Onderzoek naar Levenscyclusbeoordeling voor Circulaire Batterijen.

_____________________________

Towards a Circular Built Environment using Bio-Based and Reclaimed Materials

Deze sessie zal bouwprofessionals meenemen door de lessons learned van Europese projecten om te laten zien hoe circulaire bouw het nieuwe normaal kan worden.

Onze collega Michiel Ritzen zal het panel modereren over Hergebruik, Reductie en Biogebaseerde Bouwmaterialen.