De GeoWatt toolbox berekent een optimale combinatie van energieproducerende technologieën voor een bepaalde vraag naar elektriciteit en/of warmte.  De gebruiker geeft de energie vraag(en) en de GeoWatt toolbox berekent voor elke combinatie van technologieën (restwarmte, geothermie, WKK, ORC en gasketel) de optimale configuraties.

Uw uitdagingen

Wat is de meest optimale combinatie van technologieën?
Energiekosten doen dalen

GeoWaTT Toolbox

  • Berekent de beste Netto Present Value (NPV) voor elke technologie combinatie op basis van warmte- en electriciteitsvragen
  • Zoekt de parameterinstellingen waarbij de technologie combinatie de hoogste NPV- waarde heeft
  • Gemakkelijk uitbreidbaar met nieuwe technologiën zoals PV, ...

Naast de uitgebreide GeoWatt Toolbox heeft VITO een “light” webversie ontwikkeld, waarmee u via uw postnummer kunt nagaan of geothermie of WKK interessante opties voor uw bedrijf kunnen zijn: http://geowatt-toolbox.marvin.vito.be/

VITO - GeoWatt Toolbox

Beschikbare technologieën

Restwarmte
Geothermie centrale (GTP)
Geothermische electiciteitsproductie (ORC)
Warmtekrachtkoppeling (WKK)
Gasketels

Voor wie?

Energieconsulenten voor het uitvoeren van een quick-scan bij klanten
Wetenschappers voor verdere optimalisatie van de toolbox met modellen
R&D
+32 14 33 56 38