Echte watervraagstukken kennen geen perceelgrenzen. In tijden van frequente waterovervloed of –schaarste is collectieve actie nodigt. Het teveel aan water (effluenten, hemelwater, …) bij één bedrijf vormt de potentiële waterbevoorrading voor een naburig bedrijf. Dit leidt rechtstreeks tot nieuwe vraagstukken aangaande wettelijke bepalingen en kwaliteitscontroles en –garantie. VITO begeleidt bedrijven bij hun zoektocht naar en vormgeving aan water-gerelateerde samenwerkingen.

Belangrijke activiteiten

  • Opzetten van samenwerkingsverbanden tussen naburige bedrijven, met aandacht voor wettelijke vraagstukken en kwaliteitsbewaking
  • Opmaak van regionale dataplatformen om water gerelateerd samenwerkingen te initiëren (Buurwater kaarten)
     
VITO - Buurwater

Voordelen

Water-uitwisseling over de perceelgrenzen heen
Overschakeling op alternatieve waterbronnen
Kostenbesparing
Monitoring-strategieën

Voor wie?

Industrie
KMO
Overheden