Een technisch-economische evaluatie (TEA) omvat een integrale beoordeling van de technologische prestaties en economische haalbaarheid van een proces of waardeketen (nieuw of bestaand), waarbij de belangrijkste achterliggende parameters van de economische haalbaarheid worden vastgesteld. Op deze manier ondersteunt een technisch-economische evaluatie het nemen van go/no go-beslissingen bij het aansturen van onderzoeken, ontwikkelingen en investeringen.

Technische, milieu- en economische evaluatie

Bij een technische, milieu- en economische evaluatie (ETEA) worden ook de mogelijke milieueffecten bepaald. Tijdens een TEA wordt een beoordeling uitgevoerd van de markt, de technologie, de economische aspecten en de risico’s. Een ETEA omvat verder ook een milieueffectbeoordeling (bijvoorbeeld door middel van een LCA).

Uw uitdagingen

 • Zicht krijgen op de economische haalbaarheid van uw proces en de belangrijkste beïnvloedende factoren
 • Zicht krijgen op de milieueffecten van uw proces en de belangrijkste beïnvloedende factoren
 • Hoe budgetten en investeringsmiddelen toe te wijzen
 • Hoe onderzoeksdoelen vast te stellen
 • Breed inzicht verwerven in uw proces en de waardeketen ervan
 • Investeerders kunnen overtuigen van de duurzaamheid van uw proces (vanuit zowel economisch als milieuperspectief)

Onze oplossing

 • Een integrale, uniforme en transparante methode
 • Een iteratieve aanpak voor een gedegen besluitvorming, al vanaf een lage TRL
 • Gedetailleerde, objectieve en transparante resultaten
 • Een beoordeling van de onzekerheden en risico’s

Uw voordelen

 • Een snellere marktintroductie en lagere kosten
 • Een optimale inzet van de beschikbare middelen
 • Duidelijke onderzoeksdoelen
 • Minder risico dat de marktintroductie strandt
 • Een solide basis voor uw besluitvorming

Waarom VITO

 • Onze evaluatie is objectief en onafhankelijk
 • Wij zorgen voor een transparante interactie en communicatie over de resultaten
 • Onze multidisciplinaire aanpak dekt economische, technische en juridische aspecten
 • Wij zijn experts in valorisatietrajecten
 • Wij hebben uitgebreide kennis over waardeketens
 • Wij beschikken over een uitgebreid netwerk

Projecten waar we TEA uitgevoerd hebben

Via EnOp wordt baanbrekend onderzoek verricht naar de omzetting van CO2 voor energieopslag en slimme materialen.