Het economisch systeem kantelen van een lineair naar een circulair model is een enorme uitdaging voor consument, overheid en bedrijfswereld. Met onderzoek en advies helpen we bedrijven en overheden deze omschakeling te maken. We zorgen daarbij onder andere voor de onderbouw van innovatieve businessmodellen die bedrijven in staat stellen nieuwe economische waarde te creëren. Reken op de combinatie van onze technische kennis van grondstoffen, materialen en wetgeving, en onze economische en milieu-expertise. Ontdek hoe wij je kunnen helpen.

Wil je jouw bedrijf, producten, bedrijfsstrategie en -processen klaarstomen voor de circulaire economie? Voor advies kan je bij VITO terecht. Wij hebben de expertise, ervaring en analysemethodes in huis waarmee we je kunnen helpen wetenschappelijk onderbouwde en economisch rendabele keuzes te maken in dat veranderingsproces.

Overheden spelen een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie. Ze helpen de juiste randvoorwaarden creëren en ondersteunen initiatieven die bedrijven aanzetten om de omschakeling naar een circulair business model te maken. Wij helpen overheden daarbij met wetenschappelijk onderbouwde analyses en modelleringen. Levenscyclus-denken en een benadering vanuit de volledige waardeketen van een product of dienst staan centraal in ons denkkader.

Meer weten over de circulaire economie?

Wat is een circulaire economie? Hoe pakken we de transitie naar een circulaire economie aan? En hoe kunnen overheden en bedrijven hun steentje bijdragen en er zelf de vruchten van plukken? We zetten alle vragen en antwoorden op een rijtje op onze overzichtspagina rond de circulaire economie.

Business development
+32 14 33 59 83