Het economisch systeem kantelen van een lineair naar een circulair model is een enorme uitdaging voor consument, overheid en bedrijfswereld. Met onderzoek en advies helpen we bedrijven en overheden deze omschakeling te maken. We zorgen daarbij onder andere voor de onderbouw van innovatieve businessmodellen die bedrijven in staat stellen nieuwe economische waarde te creëren. Reken op de combinatie van onze technische kennis van grondstoffen, materialen en wetgeving, en onze economische en milieu-expertise. Ontdek hoe wij je kunnen helpen.

Wil je met jouw producten, bedrijfsstrategie en –processen duurzame ontwikkeling, cleantech, circulaire economie ... concreet maken? Daarvoor kan je bij ons terecht. Wij hebben de expertise, ervaring en analysemethodes in huis om wetenschappelijk onderbouwde duurzaamheidsevaluaties uit te voeren. Die bieden je inzicht in hoe je slim stappen vooruit kan zetten richting duurzame waardecreatie. Je kan bij ons ook terecht voor advies over circulaire economie. In een circulaire economie creëren bedrijven waarde op een meer duurzame manier dan in een lineaire economie. Dit vraagt een innovatieve kijk op businessmodellen. We helpen je om een dieper inzicht te krijgen in de mechanismen van een circulaire economie, inspireren je met succesvolle voorbeelden en helpen je een circulair businessmodel uit te werken voor jouw producten en diensten.

In een circulaire economie verschuift je rol als overheid van regulator naar facilitator. Meer dan het louter reglementeren van afvalstromen probeer je bedrijven en consumenten te stimuleren om efficiënter om te gaan met materialen. Om hier de juiste keuzes te maken is het belangrijk een goed inzicht te hebben in de huidige macro-economische situatie en om beleidsopties op een wetenschappelijke manier tegen elkaar af te wegen, ecologisch en economisch. Reken daarvoor op onze hulp. Bij ons kan je terecht voor een dieper inzicht, gebaseerd op wetenschappelijke analyses van beschikbare data. Met onze modellen schatten we de impact in van verschillende beleidsopties en helpen we je de juiste keuzes te maken met een optimale ecologische en economische balans.

Business development
+32 14 33 59 83