Procesefficiëntie is een belangrijk begrip in de verduurzaming van de procesindustrie en vertaalt zich in een productieomgeving als een maximale grondstofomzetting tot het gewenste product met minimaal energieverbruik. Tegelijkertijd worden hulpgrondstoffen zoals solventen gerecycleerd en afvalstromen gereduceerd of gevaloriseerd.

Elektrificatie en biochemische syntheserouten kunnen alternatieven bieden voor conventionele chemische productieprocessen en leiden tot veiligere en duurzamere bedrijfsvoeringen bij mildere temperatuur- en drukcondities, met een minimaal verlies aan restwarmte. VITO draagt hier bij via zijn elektrochemische, gas fermentatieve en enzymatische technologieplatformen voor productie van bijvoorbeeld drop-in chemicaliën, bioplastics en hoogwaardige nanokristallen.

Procesintensificatie gaat verder dan louter efficiëntieverhoging in bestaande productieprocessen en omvat concepten die streven naar productiviteitsverhoging en een duurzame scheiding, met behoud of verbetering van selectiviteit en productkwaliteit. VITO past hier membraantechnologie toe voor de directe koppeling met chemische of biologische conversieprocessen en als alternatief voor energieverslindende destillatietechnieken.

In industriële parken zijn radicale verbeteringen in duurzaamheid mogelijk via industriële symbiose en een gestroomlijnde grondstofmanagement. Dit omvat de optimale instroom en hergebruik van grondstoffen, energie en water op synergetische en circulaire wijze. VITO evalueert de valorisatie van zout- en metaal bevattende proces- en zijstromen voor gebruik in respectievelijk (bio)processen of metaalherwinning.