Materiaalkringlopen sluiten en verspilling vermijden zijn cruciaal voor duurzaam grondstoffengebruik. Onze innovaties verbeteren de mogelijkheden voor grondstofrecyclage, ook uit laagwaardige rest- en afvalstromen. Resterende matrixmaterialen krijgen een tweede leven in of als nieuwe producten. Zo wil VITO materiaalkringlopen sluiten.

Om onze grondstoffen duurzaam te gebruiken, moeten we het ontstaan van afval vermijden en de materiaalkringlopen sluiten. Onze technologieën scheppen nieuwe mogelijkheden om grondstoffen te recycleren uit laagwaardige reststoffen en afvalstromen. Hierdoor kunnen deze afvalstoffen een nieuw leven krijgen als nieuwe producten.

Ook uit laagwaardige rest- en afvalstromen kan je nog waardevolle elementen recupereren. We hebben gespecialiseerde kennis over fysische scheidingstechnieken en geavanceerde uitloogmethodieken die je hiervoor kan gebruiken. We onderzoeken hoe we kritieke en waardevolle metalen kunnen recupereren uit laagwaardige metaalhoudende restromen. Zo dragen we bij aan de omslag naar de circulaire economie.

Business development
+32 14 33 56 36