Het verzamelen, beheren en beschikbaar stellen van uiteenlopende soorten data vraagt passende gegevenstechnologieën en -platforms op maat.

Gedecentraliseerde en gefedereerde systemen

 

Gefedereerde gegevensarchitecturen verenigen semi-autonome, decentraal georganiseerde databanksystemen, om interoperabiliteit en het delen van informatie mogelijk te maken. Volledig gedecentraliseerde architecturen slaan gegevens op in persoonlijke gegevenskluizen. Dit kan bijvoorbeeld bijzonder nuttig zijn bij projecten op het gebied van gezondheid.

Een voorbeeld is BIBOPP, een wetenschappelijk onderbouwd instrument om je levensstijl te verbeteren en je ziekterisico te verkleinen. BIBOPP maakt gebruik van Solid, een specificatie waarmee mensen hun gegevens veilig kunnen opslaan in gedecentraliseerde gegevensopslagplaatsen, Pods genaamd. Een ander voorbeeld is het We Are-ecosysteem, dat persoonlijke gezondheidsgegevens gebruikt voor innovatie. 

Graafdatabases

 

Graafdatabases visualiseren problemen en relaties tussen objecten. In plaats van tabellen te gebruiken zoals in een relationele databank, gebruiken deze grafische databanken nodes, properties en edges om gegevens te definiëren en op te slaan. Deze aanpak maakt ze zeer populair in fraudedetectie, sociale netwerken en andere toepassingen.

Graafdatabases waren bijvoorbeeld van cruciaal belang bij het oplossen van de Panama Papers. Bij VITO tillen we graafdatabanken naar een hoger niveau door ook te focussen op eigenschappen die veranderen in de tijd, zoals ruimtelijke en temporele data. Dat helpt ons om meer accurate voorspellingen te doen over bijvoorbeeld water in Vlaanderen of crowd management op festivals, skigebieden enz.

IoT-platformen

 

Het Internet of Things (IoT) bestaat uit apparaten en systemen die gegevens uitwisselen, die ons helpen om onderbouwde conclusies te trekken, gebaseerd op de realiteit. VITO ontwikkelt en gebruikt verschillende platformen die deze data verzamelen, combineren en gebruiken om real-life voorspellingen te doen en ernaar te handelen. De permanente datastromen van het IoT maken de weg vrij voor slimme toepassingen. Bijvoorbeeld: Internet of Water Flanders.

Een fijnmazig meet- en hoogfrequent-sensornetwerk wordt ingezet op geselecteerde locaties in Vlaanderen en zal vanaf 2023 continu indicatoren van waterkwaliteit meten. Dit zal een dynamischer en efficiënter waterbeheer mogelijk maken en de weg vrijmaken voor een robuuster watersysteem.

Fair data

 

FAIR staat voor Findable, Accessible, Interoperable, Reusable (vindbaar, toegankelijk, interoperabel, herbruikbaar). Dat is een lijst van 15 principes waaraan open onderzoeksgegevens idealiter zouden moeten voldoen. Het einddoel is ervoor te zorgen dat data zo lang mogelijk online en beschikbaar blijven als gegarandeerd kan worden. Onze data-experts hebben een platform opgezet waar onze verschillende onderzoekseenheden hun data kunnen behandelen op een manier die past bij hun behoeften, en die data gemakkelijk kunnen delen met datacatalogi en andere repositories.

Deze manier van werken wordt zoveel mogelijk afgestemd op initiatieven elders. Een voorbeeld is Terrascope, een online platform om open-source satellietbeelden gemakkelijk en gratis toegankelijk te maken voor alle gebruikers.