We bieden onze klanten en opdrachtgevers innovatieve, duurzame en wetenschappelijk onderbouwde producten en diensten om het gebruik van onze natuurlijke en schaars geworden hulpbronnen op te volgen, te voorspellen en beter te beheren. Dit zijn voornamelijk computer modellen, webservices en interactieve kaarten waarin we thematische expertise combineren met ICT.

Luchtverontreiniging en klimaatverandering zijn ernstige bedreigingen voor onze gezondheid en ons milieu. VITO ondersteunt overheden, industrie en de particuliere sector bij het nemen van beslissingen om klimaatbestendig te worden en de luchtkwaliteit te verbeteren. VITO levert hiervoor diensten,  beslissingsondersteunende instrumenten, risicoanalyses en modellen zodat onze klanten de best geïnformeerde beslissingen kunnen nemen om over te gaan tot acties.

De ondergrond en ruimte waarin we wonen, werken en ons voortbewegen zijn waardevolle voorraden. Het duurzaam gebruik vergt een doordachte en genuanceerde aanpak. VITO draagt daaraan bij door landgebruikmodellering, 3D geologische modellering, diepe geothermische energie toepassingen en ruimtelijke milieubeleidsanalyses. Complexe vraagstukken met betrekking tot efficiënt ruimtegebruik, duurzame aanwending van de ondergrond, en het voorkomen en terugdringen van lucht, water en bodemverontreiniging vormen de rode draad. Onze diensten, modellen en tools zorgen voor een grondige wetenschappelijke en technologische onderbouwing van de beslissingen die beleidsmakers nemen in hun streven naar een meer duurzaam landgebruik. De resultaten dragen direct bij aan de implementatie van het Ruimtelijk Beleid in Vlaanderen, bijvoorbeeld als het gaat om de ontsnippering van open ruimte.

Van satellieten tot drones, van ver in de ruimte tot op Aarde.  VITO Remote Sensing laat je kennis maken met de nieuwste technologieën inzake remote sensing. Vertrekkend vanuit jouw noden ontwikkelen we de juiste sensor en selecteren het gepaste instrument om jouw project in de juiste baan te leiden.

De zorg voor water is een taak van ons allemaal. Waterschaarste is één van de grote uitdagingen die VITO aanpakt om bij te dragen tot een duurzame economie en maatschappij, kortom een duurzame wereld. We streven hierbij naar slimme oplossingen, die je bereikt wanneer steden, industrie en landbouw afzonderlijke, maar ook gezamenlijke maatregelen treffen.