De circulaire economie is veel meer dan alleen een recyclage- of deeleconomie. Het is beide, en meer. Dit is hoe wij het zien.

Onze definitie

De circulaire economie is een economisch systeem waarbij producten en materialen op hun maximale waarde en functionaliteit worden gehouden. Het uitgangspunt is om alles te bekijken vanuit het oogpunt van producten in plaats van materialen, en het doel is om gesloten kringlopen te creëren waarbinnen de complexiteit en functionaliteit van een product zo lang mogelijk wordt behouden in plaats van een product na elke gebruikscyclus tot de basismaterialen af te breken.

Hoe geraken we daar?

De bouw van dit nieuwe systeem vergt een systeemverandering: een ontwrichting van de bestaande patronen en gebruiken, een verandering in het gedrag van zowel producenten als consumenten. Wat we nodig hebben zijn

  • andere soorten producten en diensten
  • een nieuw wettelijk kader
  • sterkere interactie tussen mensen.

Digitalisatie en nieuwe technologie helpen ons dit te bereiken. Hiermee kunnen we dingen doen die we eerder niet konden. Hiermee kunnen we dingen op nieuwe manieren produceren. Dit helpt ons producten duurzamer te beheren. En het helpt ons te hergebruiken, repareren en delen.

We zien dat de term ‘circulaire economie’ makkelijk en snel wordt overgenomen en gebruikt door vele actoren. Net omdat de term zo in de mainstream terecht komt, is het belangrijk om kritisch te blijven, om debat te voeren, om te blijven evalueren of we naar het juiste doel onderweg zijn. We moeten vermijden dat onze huidige gewoontes simpelweg een nieuw circulair label krijgen.

Karl Vrancken
Research manager Sustainable Materials - VITO