airQmap is een krachtig platform voor mensen met weinig of geen expertise inzake luchtvervuiling om gedetailleerde luchtkwaliteitsmetingen tot op straatniveau uit te voeren. Dankzij deze aanpak kunnen betaalbare luchtkwaliteitskaarten gemaakt worden voor steden en gemeenten.

Fietsers en voetgangers zijn blootgesteld aan vervuiling wanneer ze zich door het verkeer van stadscentra en verstedelijkte gebieden begeven. De mate van blootstelling kan sterk verschillen van straat tot straat.

Vaste meetnetten bieden kwalitatieve gegevens, maar geen gedetailleerde info over blootstelling op straatniveau.

Luchtkwaliteitsmodellen geven deze detailinfo wel, maar zijn vaak heel complex. Ze vereisen bovendien geactualiseerde data over verkeerssituatie, straatsamenstelling, weersomstandigheden enz. die niet altijd voorhanden is.

Met de airQmap kunnen gedetailleerde blootstellingskaarten gemaakt worden die gebaseerd zijn op de mobiele metingen van fietsers en voetgangers.

Wat Airqmap doet

AirQmap meet de blootstelling van fietsers en voetgangers aan Black Carbon. Black Carbon (BC) bestaat uit roetdeeltjes die ontstaan bij onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen. Belangrijke bronnen zijn het verkeer en huisverwarming. Blootstelling aan deze roetdeeltjes wordt in verband gebracht met cardiovasculaire en longziekten. BC is daarom een heel geschikte component bij het opstellen van blootstellingskaarten voor verkeerspollutie.