Overheden spelen een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie. Ze helpen de juiste randvoorwaarden creëren en ondersteunen initiatieven die bedrijven aanzetten om de omschakeling naar een circulair business model te maken. Wij helpen overheden daarbij met wetenschappelijk onderbouwde analyses en modelleringen. Levenscyclus-denken en een benadering vanuit de volledige waardeketen van een product of dienst staan centraal in ons denkkader.

Hoe we kunnen helpen bij circulair beleid

Verzamelen, combineren en analyseren van bestaande data rond duurzaam afval- en materialenbeheer.
Evalueren van verschillende beleidsopties op basis van wetenschappelijk onderbouwde methodes.
Bouwen van macro-economische modellen die inzicht geven in de bijdragen van verschillende sectoren aan toegevoegde waarde, werkgelegenheid en milieu-impact.
Inzicht geven in hoe je afvalstromen en waardeketens kan bijsturen.

Vraag ons advies

Heb je circulaire ambities voor jouw beleidsniveau? Laat ons weten wat je uitdagingen zijn op vlak van duurzaamheid en circulaire economie. We denken graag met je mee over mogelijke oplossingen, partners, samenwerkingen, …

Laat je inspireren

Naar een circulaire stad of gemeente
Landschap stad

Het lokaal niveau is cruciaal in het realiseren van een circulaire economie. Steden en gemeenten, groot en klein, vormen hotspots voor innovatie en ondernemerschap en zijn dus de ideale broedplaats voor circulaire oplossingen. Maar hoe begin je eraan?

Gent kiest voor een circulaire stadseconomie
Rodenhuizedok Gent landschap

Wat kan een stadsregio allemaal doen om de inzameling, recyclage en het hergebruik van zowel plastic- als bouwafval aan te moedigen? VITO ontwikkelde een online portaal dat publiek toegankelijk is, en waarvan de inhoud kan worden verbeterd of aangevuld. Dit ‘levend’ overzicht moet de stadsregio Gent aanzetten tot gerichte acties rond circulaire economie en lokale bedrijven mee in het bad trekken.

Business development
+32 14 33 59 83

Publicaties

More than the sum of its parts: Considering interdependencies in the life cycle material flow and environmental assessment of demountable buildings
Year: 
2022
Journal: 
RESOURCES CONSERVATION AND RECYCLING
Vandervaeren, C; Galle, W; Stephan, A; De Temmerman, N
Assessment of the environmental sustainability of solvent-less fatty acid ketonization to bio-based ketones for wax emulsion applications
Year: 
2021
Journal: 
GREEN CHEMISTRY
Boekaerts, B; Vandeputte, M; Navare, K; Van Aelst, J; Van Acker, K; Cocquyt, J; Van Caneyt, C; Van Puyvelde, P; Sels, BF
Ex-ante LCA of emerging carbon steel slag treatment technologies: Fast forwarding lab observations to industrial-scale production
Year: 
2021
Journal: 
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
Buyle, M; Maes, B; Van Passel, S; Boonen, K; Vercalsteren, A; Audenaert, A; Klemes, JJ
How can LCA include prospective elements to assess emerging technologies and system transitions? The 76th LCA Discussion Forum on Life Cycle Assessment, 19 November 2020
Year: 
2021
Journal: 
INTERNATIONAL JOURNAL OF LIFE CYCLE ASSESSMENT
Adrianto, LR; van der Hulst, MK; Tokaya, JP; Arvidsson, R; Blanco, CF; Caldeira, C; Guillen-Gonsalbez, G; Sala, S; Steubing, B; Buyle, M; Kaddoura, M; Navarre, NH; Pedneault, J; Pizzol, M; Salieri, B; van Harmelen, T; Hauck, M
Consequential ex-ante life cycle assessment on clinker production in the EU: How will the future influence its environmental impact?
Year: 
2021
Journal: 
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
Maes, B; Audenaert, A; Craeye, B; Buyle, M

Pages