Het rondetafeldebat rond ‘Bebouwde omgeving’ is een initiatief van VITO Connect, in samenwerking met EnergyVille. Het doel van deze rondetafel is om het politieke debat te inspireren en inzichten te delen met het economische relancecomité en andere beslissingsnemers. Met één belangrijke conclusie: de bouwsector zal dienen als katalysator voor economisch herstel na corona.

Bouw als katalysator voor economische relance

Om de klimaatdoelstellingen te halen moet in Vlaanderen 90% van de gebouwenstock energetisch gerenoveerd worden tegen 2050. Onderzoek van EnergyVille/VITO toont aan dat er een duidelijke win-win is voor kortetermijn economische groei en het terugdringen van broeikasgassen. VITO expert Leen Govaerts en moderator Fons van Dijck spraken tijdens een rondetafelgesprek over het belang van een verduurzaming van onze bebouwde omgeving in een post-corona-herstelplan.

Hoogtepunten van het debat

Wil je het volledige debat bekijken?

Laat hier je gegevens achter en je ontvangt van ons de link.

Bekijk de twee andere rondetafeldebatten