Het is de missie van VITO om de overstap naar een duurzame samenleving te versnellen. Wij willen ons daarom, als onderzoekscentrum, toeleggen op de ontwikkeling van duurzame technologieën en een betrouwbare en verbindende partner zijn van en tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Als onafhankelijk onderzoekscentrum kunnen we met onze inzichten en innovaties het economisch en maatschappelijk weefsel in Vlaanderen versterken. Wie duurzaam wil ondernemen, moet kiezen voor circulaire economie in al haar vormen.

VITO heeft in 2019 haar pijlen meer dan ooit op die circulariteit gericht. De zoektocht naar betere en meer duurzame vormen van energie en energiebeheer hebben geleid tot nieuwe inzichten. Met het oog op de uitdagingen die de klimaatveranderingen met zich zullen meebrengen, hebben we hard ingezet op alles wat met landgebruik te maken heeft. Efficiënter gebruik van de landbouwgronden zorgt voor betere oogsten, minder sproeimiddelen en een meer rendabele teelt. Door het water in onze waterlopen beter te monitoren, kunnen we conclusies trekken en voorspellingen maken.

Zo kunnen we anticiperen op de negatieve gevolgen van een veranderend klimaat. We leggen ons toe op de ontwikkeling van oplossingen waarmee we CO2 kunnen vangen en hergebruiken, de energievraag voor chemische processen kunnen verkleinen en een antwoord kunnen geven op vragen over het verwerken van plastic afval en reststromen. 
Onze aandacht gaat ook naar alle omgevingsfactoren die bepalend zijn voor onze gezondheid. Via grootschalige biomonitoring helpen we overheden om conclusies te trekken en maatregelen te treffen.

 

VITO in cijfers 2019

De financiële cijfers zullen vanaf 8 april 2020 beschikbaar zijn. 

Raad van bestuur

Voorzitter: ir. Ingrid Vanden Berghe

Leden:  prof. dr. Kurt Deketelaere, ir. Dirk Fransaer, mevr. Elke Van de Walle, dhr. Michel Meeus, mevr. Claire Renders, ir. Ingrid Vanden Berghe, dhr. Wim Van den Abbeele, dhr. Eric Vermeylen, mevr. Caroline Ven, ir. Marc Decorte, prof. dr. Isabel Van Driessche, prof. dr. Luc De Schepper

Regeringscommissarissen: dhr. Bob Van den Broeck, mevr. Nele Roobrouck

Waarnemers: dhr. Frank Gérard (PMV), dhr. Wesley Boënne (VITO), dhr. Maarten Spruyt (VITO) 

VITO verbindt

Onze missie is de transitie naar een duurzame wereld versnellen, het verlagen van het innovatierisico voor bedrijven en het versterken van het economisch en maatschappelijk weefsel in Vlaanderen. Door onze unieke positie in het innovatielandschap kunnen we deze rol optimaal vervullen.

VITO & wetenschap

VITO heeft een sterke reputatie in zowel Vlaamse als Europese wetenschappelijke communities en werkt samen met internationaal gerenommeerde instellingen.
 

VITO & bedrijven

VITO werkt samen met bedrijven, ofwel rechtstreeks ofwel in partnership met industrienetwerken zoals de speerpuntclusters en bedrijvenorganisaties, om het risico van duurzame innovatie voor bedrijven te verminderen. In Vlaanderen en bij uitbreiding internationaal.

Partners