Het is de missie van VITO om de overstap naar een duurzame samenleving te versnellen. Wij willen ons daarom, als onderzoekscentrum, toeleggen op de ontwikkeling van duurzame technologieën en een betrouwbare en verbindende partner zijn van en tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Als onafhankelijk onderzoekscentrum kunnen we met onze inzichten en innovaties het economisch en maatschappelijk weefsel in Vlaanderen versterken. Wie duurzaam wil ondernemen, moet kiezen voor circulaire economie in al haar vormen.

De zoektocht naar betere en meer duurzame vormen van energie en energiebeheer heeft geleid tot nieuwe inzichten. Met het oog op de uitdagingen die de klimaatveranderingen met zich zullen meebrengen, hebben we hard ingezet op alles wat met landgebruik te maken heeft. Efficiënter gebruik van de landbouwgronden zorgt voor betere oogsten, minder sproeimiddelen en een meer rendabele teelt. Door het water in onze waterlopen beter te monitoren, kunnen we conclusies trekken en voorspellingen maken. Zo kunnen we anticiperen op de negatieve gevolgen van een veranderend klimaat. We leggen ons toe op de ontwikkeling van oplossingen waarmee we CO2 kunnen vangen en hergebruiken, de energievraag voor chemische processen kunnen verkleinen en een antwoord kunnen geven op vragen over het verwerken van plastic afval en reststromen. Onze aandacht gaat ook naar alle omgevingsfactoren die bepalend zijn voor onze gezondheid. Via grootschalige biomonitoring helpen we overheden om conclusies te trekken en maatregelen te treffen.

Raad van bestuur

Voorzitter: Ingrid Vanden Berghe

Stemgerechtigde leden: Jan Delcour, Elke Van de Walle, Michel Meeus, Ingrid Vanden Berghe, Wim Van den Abbeele, Eric Vermeylen, Isabel Van Driessche, Katrien Bonneux, Christiane Malcorps, Francis De Meyere, Danielle Vermaelen, Robert Malina 

Wonen de vergadering bij met raadgevende stem: Inge Neven (CEO), Bob Van den Broeck (regeringscommissaris), Elise Steyaert (regeringscommissaris)

Waarnemers: Johan Keppens (PMV),  Wesley Boënne (VITO), Maarten Spruyt (VITO), Roger Dijkmans (VITO secretaris) 

VITO verbindt

We versnellen de transitie naar een duurzame wereld. We verkleinen het innovatierisico voor bedrijven en versterken het economische en maatschappelijke weefsel van Vlaanderen met interdisciplinair onderzoek en grootschalige proefinstallaties.

VITO & wetenschap

VITO heeft een sterke reputatie in zowel Vlaamse als Europese wetenschappelijke communities en werkt samen met internationaal gerenommeerde instellingen.

VITO & bedrijven

VITO werkt samen met bedrijven, ofwel rechtstreeks ofwel in partnership met industrienetwerken zoals de speerpuntclusters en bedrijvenorganisaties, om het risico van duurzame innovatie voor bedrijven te verminderen. In Vlaanderen en bij uitbreiding internationaal.

VITO & maatschappij

VITO stelt objectieve en wetenschappelijke informatie ter beschikking voor beleidsmakers en burgers om zo een impact te hebben op maatschappelijke debatten over de transitie naar een duurzame samenleving en het behalen van de klimaatdoelstellingen’.

Partners