De wereld is in verandering, het bewustzijn groeit dat ‘duurzaam’ een werkwoord is. VITO wil in die transitie een verbindende partner zijn tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Onze inzichten en innovaties versterken zo het economisch en maatschappelijk weefsel in Vlaanderen. Ook in 2018 hebben onze VITO-onderzoekers belangrijke stappen gezet die ons naar een duurzamere wereld leiden.

In dit jaarverslag kun je lezen hoe VITO aan de basis ligt van oplossingen voor een economisch rendabel, schoon en veilig energiesysteem. Hoe we belangrijke handvaten hebben ontwikkeld die de overstap naar een circulaire economie op alle niveau's mogelijk maken. Hoe we werken aan alternatieven voor de schaarse en vervuilende fossiele brandstoffen en hoe we daar ook in slagen. Hoe we inzetten op innovatie in de gezondheidszorg en instrumenten ontwikkelen om via een betaalbare en preventieve gezondheidszorg te ijveren voor een lang en gezond leven. Hoe we daarvoor ook waken over ons milieu, ons land- en watergebruik. Het is een expertise die we delen in (inter)nationale projecten, met bedrijven, met scholen en burgers.

VITO in cijfers 2018

Raad van bestuur

Voorzitter: ir. Ingrid Vanden Berghe

Leden:  prof. dr. Kurt Deketelaere, ir. Dirk Fransaer, mevr. Elke Van de Walle, dhr. Michel Meeus, mevr. Claire Renders, ir. Ingrid Vanden Berghe, dhr. Wim Van den Abbeele, dhr. Eric Vermeylen, mevr. Caroline Ven, ir. Marc Decorte, prof. dr. Isabel Van Driessche, prof. dr. Luc De Schepper

Regeringscommissarissen: dhr. Eric Sleeckx, mevr. Nele Roobrouck

Waarnemers: dhr. Frank Gérard (PMV), dhr. Wesley Boënne (VITO), dhr. Maarten Spruyt (VITO) 

Op 30/04/2019 werd em. prof. dr. Harry Martens vervangen door prof. dr. Kurt Deketelaere.

VITO verbindt

Onze missie is de transitie naar een duurzame wereld versnellen, het wegnemen van het innovatierisico voor bedrijven en het versterken van het economisch en maatschappelijk weefsel in Vlaanderen. Door onze unieke positie in het innovatielandschap kunnen we deze rol optimaal vervullen.

VITO & wetenschap

VITO heeft een sterke reputatie in zowel Vlaamse als Europese wetenschappelijke communities en werkt samen met internationaal gerenommeerde instellingen.

Lancering Data Science Hub

VITO & bedrijven

VITO werkt samen met bedrijven, ofwel rechtstreeks ofwel in partnership met industrienetwerken zoals de speerpuntclusters en bedrijvenorganisaties, om het risico van duurzame innovatie voor bedrijven te verminderen. In Vlaanderen en bij uitbreiding internationaal.

Partners