De beelden die ons via Remote Sensing (teledetectie) bereiken, zeggen  iets over de waterhuishouding in een gebied, de veranderingen in de vruchtbaarheid van de bodem,…. Ze moeten daarom altijd geanalyseerd worden en de resultaten geïnterpreteerd. Naargelang het soort beelden dat wordt gemaakt, kunnen we conclusies trekken of voorspellingen doen. Op basis van die beelden kunnen overheden maatregelen treffen, kunnen ze de natuur een handje helpen of net indijken. Ze kunnen er conclusies uit trekken die de ruimtelijke ordening in een land of streek bepalen.

+32 14 33 68 34