De zoektocht naar alternatieven is daarom een noodzaak. Wind- en zonne-energie als alternatief voor fossiele brandstoffen zijn gekende paden. Maar er zijn nog meer mogelijkheden. Het onderzoek naar andere oplossingen wordt door VITO ambitieus verdergezet. Een belangrijk deel van die onderzoeken gaat naar alle mogelijke vormen van biomassa. De vraag is immers of die de nood aan fossiele grondstoffen kan verkleinen of zelfs helemaal doen wegnemen. In die zoektocht kijken de onderzoekers niet alleen naar hout en houtpulp, maar ook naar algen en insecten.

Als we het hebben over alternatieve grondstoffen, dan kijkt VITO niet alleen naar alternatieven voor fossiele energie. We gaan ook uitzoeken of duurzame grondstoffen zoals algen, insecten en hout waardevolle, duurzame oplossingen kunnen bieden voor de voedselketen of in cure/care-producten.

VITO onderzoekt niet alleen  alternatieve grondstoffen maar doet ook onderzoek naar installaties die de bewerkte grondstof kunnen omzetten en ze bestudeert de volledige waardeketen. Want ook hier wil VITO verder gaan dan alleen een theoretisch model. Wat op papier en in een labo lukt, moet ook op zijn praktische en economische haalbaarheid afgetoetst worden.

+32 14 33 56 51
+32 14 33 69 15