Precies daarom steunt VITO elk initiatief en zoekt het ook zelf mee naar oplossingen. Als partner van de BlueChem-incubator in Antwerpen bijvoorbeeld dat een bijzondere aantrekkingspool is voor start-ups en groeibedrijven in duurzame chemie of door zelf op zoek te gaan naar het potentieel van chemische reststromen en manieren om grondstoffen uit die reststromen te verwijderen of te recupereren.

Bijzondere aandacht gaat ook naar plastic en procedés om plastic op een duurzame manier te recycleren, recupereren of uit te sorteren.

+32 14 33 69 15