Zo werd in augustus 2018 de 3de boorput gefinaliseerd. De put is 4 905 meter lang en reikt tot een diepte van 4 235 meter, in de top van de Devoonlaag. Uit de resultaten van de puttesten is gebleken dat put 3 niet de verwachte opbrengst levert.  Onze onderzoekers zijn de stromingspaden in de diepe ondergrond verder in kaart aan het brengen om op basis hiervan te onderzoeken hoe deze 3de put het best kan worden ingepast in het geothermie onderzoeksproject, en in de uitrol van deze technologie op andere sites.

De voornaamste activiteiten op de Balmatt-site richten zich nu op het op punt stellen van de geothermiecentrale voor de warmte­voorziening van SCK-CEN, Belgoprocess en VITO. Hiertoe zijn sinds eind februari 2019 diverse test-runs opgestart om tot een optimale werking te komen. Microseismiek, corrosie van en scaling in de buizen vormen daarbij enkele van de uitdagingen, die de onderzoekers moeten aanpakken.

+32 14 33 56 38