Sinds de gedeeltelijke oplevering van de centrale op 14 mei draaide ze, alles bij elkaar, 16 dagen, met een aaneensluitende periode van 10 dagen tot 21 juni. De opgewekte geothermische warmte zorgde voor aangename temperaturen in de gebouwen van VITO/SCK/Belgoprocess. En daarnaast was er nog warmte over om elektriciteit te produceren. Tijdens het proefdraaien van de centrale registreerde het VITO-seismometernetwerk 266 aardbevingen. De lokaal gemeten kracht varieerde tussen -1,0 en 2,1 op de schaal van Richter. Alle aardbevingen clusterden rond het injectiepunt volgens een NNW-ZZO-oriëntatie.

De centrale was op 21 juni door een algemene elektriciteitspanne stilgevallen, waarna er zich 2 dagen later een beving met een kracht van 2,1 voordeed. De snelle drukdaling in de diepe ondergrond die volgde op de abrupte stopzetting, lag waarschijnlijk mee aan de basis van de beving. Sindsdien hebben in- en externe experten heel wat studiewerk verricht naar de oorzaak van de geïnduceerde aardbevingen. Om dergelijke voelbare aardbevingen in de toekomst zoveel als mogelijk te vermijden en de kans op het stilvallen van de centrale door externe factoren tot een minimum te beperken, zijn een aantal technische wijzigingen aan de installatie aangebracht.
Voor VITO is het meer dan ooit duidelijk: de wetenschappelijk exploratie heeft geleerd dat de exploitatie van de diepe geothermie mogelijk is. Dat grote bedrijven in de Kempen vandaag miljoenen investeren in soortgelijke geothermieprojecten is hiervan het beste bewijs.

 

+32 14 33 56 38