In 2018 zette de ministerraad het licht op groen om hernieuwbare energie in het toekomstige Belgische elektriciteitsnetwerk te maximaliseren en daarbij te streven naar een minimale kost. De overheid kijkt daarbij niet in één richting: zowel zonne- als windenergie – de meest voor de hand liggende bronnen van hernieuwbare energie in ons land – worden verder uitgebouwd. Dat beleidsplan heeft heel wat consequenties en een grondige studie en analyse van alle mogelijkheden moeten het pad effenen voor de ontwikkeling ervan. Daarvoor wordt de expertise van VITO ingezet. Hoe kunnen we meer hernieuwbare energiebronnen in ons elektriciteitsnet stimuleren, tegen minimale kosten en met lage risico’s voor de stabiliteit van het net? Wanneer is de tijd rijp om ons elektriciteitsnet uit te breiden en te vernieuwen? Hoe moeten we met batterijen omgaan? Het zijn allemaal vragen waar VITO een antwoord op zoekt.

De kostprijs van energie voor de burger is een terugkerend vraagstuk omdat de huidige tariefstructuren  geen rekening houden met de nieuwe vormen van energiesystemen en energiebevoorrading. De distributienettariefstructuren moeten worden aangepast aan die evolutie. Dat kan alleen als alles wat die tarieven mee bepaalt, in rekening wordt gebracht. 

VITO/EnergyVille is ook opgenomen in een grootschalig project met 14 Belgische onderzoeksinstituten die gezamenlijk energiemodellen zullen ontwikkelen om de Belgische energietoekomst te bestuderen.