Om die landbouwer daarbij te helpen, bestaan diverse tools. VITO helpt niet alleen mee die hulpmiddelen te ontwikkelen, maar analyseert ook de beelden die van landbouwgronden worden gemaakt.

Voor wie gewassen teelt, is het erg belangrijk om te weten waar de schaduw op zijn veld prominent aanwezig is en op basis daarvan het zaai- of pootgedrag aan te passen. Maar ook andere parameters zijn belangrijk en kunnen het doeltreffend gebruik van landbouwgrond mee bepalen. Het in kaart brengen van deze parameters is daarom erg belangrijk, ook voor het beleid.

Duurzame landbouw heeft ook te maken met een nauwgezette opvolging van klimaatveranderingen. Alleen zo is men in staat om op middellange en lange termijn patronen te herkennen en voorspellingen te doen. Door de nieuwste technieken van data-analyse van gegevens die door bijvoorbeeld satelietbeelden worden aangereikt, is men steeds beter in staat om ook op grote schaal en over grotere gebieden de teelt van gewassen te identificeren en op te volgen.

+32 14 33 67 14