Vooraleer we ‘luchtkwaliteit’ an sich gaan meten, moeten we ons goed bewust zijn van wat we precies gaan meten, met welke uniforme meetinstrumenten én volgens welke uniforme richtlijnen. Vlaanderen heeft alvast de toon gezet met richtinggevende decreten, maar ook Europa heeft nood aan een duidelijke en goede normering. VITO werkt  mee aan het evalueren van de betrouwbaarheid van de meetinstrumenten én aan het opstellen van een duidelijke normering.

Als we spreken over luchtkwaliteit moeten we het zowel over buitenluchtkwaliteit als binnenluchtkwaliteit hebben. De vraag over de impact van de luchtkwaliteit op de gezondheid in steden en rond luchthavens heeft ertoe geleid dat verschillende projecten zijn opgestart om dat in kaart te brengen. Dat VITO hierbij baanbrekend werk heeft verricht, bewijst de aanwezigheid van buitenlandse delegaties die bij VITO cursussen komen volgen en het feit dat modellen die VITO heeft uitgewerkt, internationaal enthousiast worden overgenomen.

+32 14 33 67 02
+32 14 33 53 51