Om dat te weten te komen is het nodig dat we bepaalde parameters gaan meten. Niet alleen van de omgeving, maar ook  in het menselijk lichaam.

De overheid is erg geïnteresseerd naar het effect van vervuilende stoffen op het menselijk lichaam en wat er gebeurt als ze bepaalde maatregelen neemt. Vandaar dat Vlaanderen zeer actief onderzoek ondersteunt. VITO is daarbij een bevoorrechte partner, niet alleen voor onderzoek in Vlaanderen, maar ook voor onderzoek dat over heel Europa wordt uitgerold.

+32 14 33 54 41