Nu nog wordt energie in één vloeiende stroom aangeleverd. Fossiele brandstoffen laten dat ook toe. Maar duurzaam, ecologisch en economisch is dat niet. Als we op een efficiënte manier met energie willen omgaan, dan moeten we een systeem vinden waarbij overschotten kunnen ingezet worden op piekmomenten. We kunnen ook verstandiger omgaan met restwarmte en die inzetten om te voldoen aan de behoeften die er zijn.

Al hoeven we zelfs niet zo ver te gaan. Soms volstaat het om onze energienetwerken slim in te zetten en de energieconsumptie op een andere manier te spreiden. De gebruiker hoeft daar geen hinder van te ondervinden, integendeel. VITO is samen met EnergyVille betrokken bij verschillende projecten waarbij dit soort systemen op groter niveau – per wijk, gebouwencomplex of stad – wordt uitgetest.

Dit duurzaam omgaan met energie kan echter ook op micro-niveau. Met slimme energiemeters in huis kan het verbruik van huishoudtoestellen of verwarmingstoestellen gekoppeld worden aan de momenten waarop duurzame energie volop beschikbaar is. Op die manier daalt niet alleen het particuliere verbruik, maar wordt duurzame energie ook optimaal ingezet.