Het is noodzakelijk dat Vlaanderen op een structurele manier de Vlaamse waterhuishouding kwantitatief en kwalitatief in kaart brengt en zich niet alleen voorbereidt op droogteperiodes, maar ook op overstromingen. Fenomenen die beiden steeds vaker lijken voor te komen.  Hoewel de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater er in Vlaanderen op vooruit gaat, is er ook op dit vlak nog werk aan de winkel om te voldoen aan de Europese richtlijnen. Werk waarvoor VITO de juiste experten in huis heeft.

+32 14 33 57 40