Onderzoeksprojecten in het kader van het EU-Horizonprogramma lopen typisch over 4 jaar. VITO was in 2021 en in 2022 zeer succesvol in het
behalen van dit type van Europese, innovatieve onderzoeksprogramma’s. De groei van het personeelsbestand in 2022 en wat voorzien is voor
2023 is hier een rechtstreeks gevolg van. Zo overschreed VITO in 2022 de mijlpaal van de duizendste medewerker en zal in 2023 ook zeker de
1 100ste en mogelijks zelfs 1 200ste medewerker VITO komen versterken. Dat we hierbij meer en meer internationaal talent aanwerven, toont aan
dat Vlaanderen en VITO de ‘war on talent’ op mondiale schaal meespelen én winnen. Digitale tools met o.a. een volledig geïntegreerde onboardingapp
helpen hier aanzienlijk bij. Niet enkel HR werd voort gedigitaliseerd, maar de hele interne VITO-werking werd beter digitaal ondersteund. De structurele toepassing van tele- en thuiswerk heeft specifieke uitdagingen gecreëerd, maar ook databeheer en -bescherming en de bescherming van het VITO intra- en internetverkeer kregen extra aandacht.

+32 14 33 67 26
+32 14 33 59 86