We evalueren al 20 jaar de interne organisatiecultuur. We willen weten hoe de VITO-waarden op de werkvloer worden gepercipieerd, en in welke mate ze overeenkomen met de persoonlijke waarden van de medewerkers en hun verwachtingen van de organisatiecultuur. 

Net zoals bij vele andere organisaties dwong de coronacrisis VITO om de manier van werken en samenwerken op zeer korte tijd te veranderen. VITO richtte begin 2021 de interne werkgroep ‘Arbeidsorganisatie van de Toekomst’ op. De werkgroep vertrok van een reeks doelstellingen en uitgangspunten en bekeek die vanuit 4 perspectieven: Bricks, Bytes, Behaviour en Business. Een belangrijke verandering in VITO’s werkorganisatie is dat de activiteiten en interacties van medewerkers zullen bepalen waar ze werken. Onze kantoren zullen daardoor niet langer voor elke medewerker de standaard werkplek zijn. In afsprakenkaders formaliseerden de teamleden collegiaal alle team-afspraken. We herbekeken ook de rol van onze gebouwen. Na een lange periode van thuiswerken zijn we vanaf voorjaar 2022 aan de slag gegaan met deze nieuwe manier van werken en bouwen we samen aan onze arbeids-organisatie van de toekomst.

 

+32 14 33 67 26
+32 14 33 59 86