Our NDC support center

Nationaal vastgestelde klimaatdoelstellingen (nationally determined contributions) staan centraal in het Klimaatverdrag van Parijs en in de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen op lange termijn. Ze weerspiegelen de inspanningen van elk land om de nationale emissies te verminderen en zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering.

We hebben het NDC support center begin 2021 gelanceerd, samen met twee partners: African Regional Energy Commission (AFREC) en CO2logic. We ondersteunen landen om hun klimaatverplichtingen in het kader van het Klimaatverdrag van Parijs na te komen door hun energie- en klimaatdata en -statistische informatie te verbeteren die nodig zijn om realistische modellen op te stellen op middellange en lange termijn. Deze modellen vormen de ruggengraat voor het rapporteren van accurate nationaal vastgestelde klimaatdoelstellingen.

Op een duurzame manier de maturiteit van Afrikaanse landen op het gebied van energiestatistieken, modellering en BKG-rapportering vergroten.

 

Onze diensten

  • Geavanceerde modellering van energiesystemen en klimaatmodellen
  • Verbetering van overheidsbeleid en -maatregelen door ex-post en ex-ante analyses mogelijk te maken
  • Procedures voor meting, rapportage en verificatie

 

NDC support center website