CYCLOPS staat voor Chemical recYCLing of Oxygenated Polymer materialS. 4 Partners hebben op 17 maart 2022 de aftrap gegeven voor het MOT-project CYCLOPS. 

Het grootschalige gebruik van polymeren in uiteenlopende toepassingen gaat gepaard met de productie van grote hoeveelheden kunststofafval (29,1 miljoen tpa in 2018 in de EU), waarvan tot op heden slechts 32,5% wordt gerecycleerd. Om de circulariteit van kunststoffen te verhogen, is het de bedoeling dat (1) tegen 2030 60% van het post-consumentvolume van heteropolymeren (MOT2 KPI#2) en (2) tegen 2040 75% van alle kunststoffen wordt gerecycleerd.   

CYCLOPS wil een unieke en innovatieve oplossing bieden om deze doelstellingen te helpen bereiken door verschillende soorten zuurstofhoudende polymeermaterialen te verwerken, met name PET, PC en epoxyharsen, en ook mengsels zoals PET/PE, PET/PC en PC/ABS. Door recyclage worden broeikasgasemissies die verband houden met de productie van grondstoffen en de verbranding van afval vermeden. Uit voorlopige LCA-berekeningen blijkt dat het CYCLOPS-procédé de CO2-uitstoot in Europa met ca. 1,9 miljoen ton per jaar kan verminderen in vergelijking met verbranding.  

Het project richt zich op drie specifieke valorisatiedoelstellingen die gericht zijn op:  

 1. het ontwerp van een schaalbaar depolymerisatieproces voor de recyclage van zuurstofhoudende polymeermaterialen
 2. de productie van verschillende di/polyolen uit de chemische recyclage van zuurstofhoudende polymeermaterialen
 3. de synthese van recycleerbare functionele materialen uit gedepolymeriseerde stromen.  

De kick-off meeting van het project vond plaats op 17 maart 2022 met de 4 consortiumpartners, elk gespecialiseerd en erkend in hun domein: 

 • VITO, als coördinator met 2 teams 
  • Sustainable POlymer Technologies (SPOT) met expertise in innovatieve depolymerisatietechnologieën en in de formulering en recyclage van recycleerbare materialen. 
  • Membrane Separation and Value Chain Assessment (MESCH), die duurzame methodes voor downstream-verwerking zal aanbieden en de evaluatie van de techno-economische en milieu-impact van de ontwikkelde technologie zal verzorgen. 
 • UGent, met twee partners 
  • Laboratorium voor Chemische Technologie (LCT) zal nieuwe katalysatorsynthese en reactorontwerp combineren.  
  • Laboratorium voor Circulaire Procestechnologie (LCPE) is gespecialiseerd in de karakterisering van afvalstromen en de zuivering van de depolymerisatieproducten.  

Het MOT CYCLOPS-project is een Strategisch Basisonderzoek voor Clusters (cSBO) met een looptijd van 4 jaar. Het project heeft een totaal budget van € 2.527,282 KEUR ontvangen van Moonshot Program, een industrie-gedreven innovatieprogramma van de Vlaamse Regering, gecoördineerd door Catalisti, die bedrijven ondersteunt in het verminderen van hun CO2-uitstoot.  

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met karolien.vanbroekhoven@vito.be of elias.feghali@vito.be

Cyclops partners
Contact:
+32 14 33 69 35